Rimpelkruinbloedbij
Sphecodes reticulatus
Zwarte bijen met gedeeltelijk rood achterlijf. Het vrouwtje met een dicht gepunteerde kop en achterlijf.
Lengte: vr 7-9, m 7-8 mm.
Lees meer..
 
 
 
 

--
Beschrijving vr: zwarte bijen met gedeeltelijk rood achterlijf. Het vrouwtje met een dicht gepunteerde kop en achterlijf. De achterrand van het eerste rugsegment zeer fijn en dicht gepunteerd.
Vliegperiode: maart - september.
Habitat: net als zijn gastheren open zandige bodems en allerlei open vegetaties op schrale gronden.
Nesten: parasiteert bij zandbijen. Witbaardzandbij (Andrena barbilabris) en zilveren zandbij (A.argentata) die voornamelijk in het duingebied voorkomt. Verder bij: enkele groefbijen.
Bloembezoek: allerlei bloemen.
Voorkomen in Nederland: in hoofdzaak op de binnenlandse zandgronden, de duinen en stedelijk gebied.
   
Rimpelkruinbloedbij (m) (de kenmerken zijn op de foto niet te zien) Terug