Schoffelbloedbij
Sphecodes pellucidus
Weinig behaarde, maar voor een bloedbij opvallend lang en relatief dicht behaarde, zwarte bij met een gedeeltelijk rood achterlijf.
De naam van de bij heeft betrekking op plat middendeel (pygidium) het laatste rugsegment, dat is breder dan bij andere bijen.
Lengte: 7- 9 mm
Buiten de zeekleigebieden algemeen.
Drachtplanten: allerlei planten.
Koekoeksbij: in hoofdzaak bijzandbijen (Andrena)
Volledige tekst
Foto's
Plaat
Vrouwtjes
 
 
 
 
 
--
Beschrijving: weinig behaarde, maar voor een bloedbij opvallend lang en relatief dicht behaarde, zwarte bij met een gedeeltelijk rood achterlijf. Bovenkant van het borststuk met een duidelijk zichtbare dichte een grove punctering.
Vliegperiode: april - augustus
Habitat: net als zijn gastheren open zandige bodems en allerlei open vegetaties op schrale gronden.
Nesten: parasiteert bij zandbijen, voornamelijk bij witbaardzandbij (Andrena barbilabris); verder ook bij zilveren zandbij (A.argentata) die voornamelijk in het duingebied voorkomt.
Bloembezoek: allerlei bloemen.
Voorkomen in Nederland: in hoofdzaak op de binnenlandse zandgronden, de duinen en stedelijk gebied.
   
Schoffelbloedbij Terug
 
Schoffelbloedbij (vr) (De puctering is hier duidelijk zichtbaar) Terug
 
Schoffelbloedbij (vr) (De beharing is goed zichtbaar) Terug
   
Schoffelbloedbij (vr) Terug