Verscholen dwergbloedbij
Sphecodes marginatus
Kleine bijen met een zwart borststuk en een grotendeels roodachterlijf
Lengte: vr & m 5-6 mm
Lees meer
 
 
 

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl.
Vrouwtje: kaken met een zijtandje,
Mannetje: met grote viltvlekken op de antenneleden.
Vliegperiode: april - oktober.
Habitat: heidenterreinen en graslanden op schrale bodems.
Nesten: parasitiet bij verschillende groefbijen van het geslacht Lasioglossum.
Bloembezoek
In Nederland weinig van bekend; waarschijnlijk op enkele van de volgende soorten: fluitenkruid, gewoon biggenkruid, gewoon duizendblad, muizenoor, paardenbloem. struikhei, zandblauwtje (Westrich 2018).
Voorkomen in Nederland: vrij algemeen.
Beheer: vergrassing voorkomen.
 
Plaat: Verscholen dwergbloedbij