Verscholen dwergbloedbij
Sphecodes marginatus
Kleine bijen met een zwart borststuk en een grotendeels roodachterlijf
Lengte: vr & m 5-6 mm
Lees meer..
 
 
 

Vrouwtje: kaken met een zijtandje,
Mannetje: met grote viltvlekken op de antenneleden.
Vliegperiode: april - oktober.
Habitat: heidenterreinen en graslanden op schrale bodems.
Nesten: parasitiet bij verschillende groefbijen van het geslacht Lasioglossum.
Bloembezoek: in Nederland weinig van bekend; waarschijnlijk op zandblauwtje en struikhei.
Voorkomen in Nederland: vrij algemeen.
Beheer: vergrassing voorkomen.
 
Plaat: Verscholen dwergbloedbij