Glanzende dwergbloedbij
Sphecodes geofrellus
Zwarte bijen met gedeeltelijk rood achterlijf
Lengte: vr 4,5-6, m 5-6 mm
Lees meer..
 
 
 
 
 

--
Beschrijving: Zwarte bijen met gedeeltelijk rood achterlijf; vrouwtje met een verspreide punctering op de bovenkant van het borststuk. Het middenveld is ten opzichte van brede dwergbloedbij smaller en spitser en duidelijk bezet met lengte ribbels.
Vliegperiode: april-september.
Habitat: in grazige tot ruige vegetaties op zandige tot lemige bodems; in het openveld, langs bosranden, stedelijk groen en in tuinen.
Nesten: parasiteert bij groefbijen (onder meer Lasioglossum Leucopus, gewone smaragdgroefbij; L morio, langkop smaragdgroefbij)
Bloembezoek: allerlei bloemen.
Voorkomen in Nederland: Buiten de zeekleigebieden vrij algemeen.
   
Glanzende dwergbloedbij (vr) Terug