Glanzende dwergbloedbij
Sphecodes geofrellus
Zwarte bijen met gedeeltelijk rood achterlijf
Lengte: vr 4,5-6, m 5-6 mm
Lees meer
 
 
 
 
 

-Grafiek en kaartje naar T.M.J .Peeters et al.-
Beschrijving: Zwarte bijen met gedeeltelijk rood achterlijf; vrouwtje met een verspreide punctering op de bovenkant van het borststuk. Het middenveld is ten opzichte van brede dwergbloedbij smaller en spitser en duidelijk bezet met lengte ribbels.
Vliegperiode: april-september.
Habitat: in grazige tot ruige vegetaties op zandige tot lemige bodems; in het openveld, langs bosranden, stedelijk groen en in tuinen.
Nesten: parasiteert bij groefbijen (onder meer Lasioglossum Leucopus, gewone smaragdgroefbij; L morio, langkop smaragdgroefbij)
Bloembezoek
Fluitenkruid, kruisdistel, wilde reseda, muurpeper, paardenbloem, vertakte leeuwentand, voorjaarsganzerik.
Voorkomen in Nederland: Buiten de zeekleigebieden vrij algemeen.
   
Glanzende dwergbloedbij (vr) Terug