Grote bloedbij
Sphecodes albilabris
Voorlopige beschrijving: voor bloedbijen grote bijen tot14 mm lang. De mannetjes zijn van de vrouwtjes van onderscheiden door onder meer het aantal antennenleden (vrouwtje 12 mannetje 13).
Lengte: tot 14 mm
Volledige tekst
Grote bloedbij 1
Grote bloedbij en schorzijdebij
12 Antenneleden vrouwtje
Foto's (zonder naam ©Arie Koster)
De foto's hebben betrekking op vrouwtjes op Akkermelkdistel.
 
 
 
 
 
 
Legenda bij kaartje
A Algemeen tot vrij algemeen per provincie of een groot gedeelte daarvan: meer dan 10 uurhokken verspreid
R Regionaal algemeen met 6-10 uur hokken
L Locaal of een kleine regio met 3-5 uur hokken
0 1-2 hokken. 0 symboliseert ook gebieden die misschien sterk onderbemonsterd zijn.
Het verspreidingskaartje is globaal. Het betreft waarnemingen na 1990. In hoofdzaak gebaseerd op het boek De Nederlandse bijen (Peeters et al., 2012)
De kaartjes zijn voorlopig; ze worden in de winter van 2015-2016 vervangen.
--
Voorlopige beschrijving: voor bloedbijen grote bijen tot 14 mm lang. De mannetjes zijn van de vrouwtjes van onderscheiden door onder meer het aantal antennenleden (vrouwtje 12 mannetje 13). De foto's hebben betrekking op vrouwtjes op Akkermelkdistel.
Vliegperiode: maart tot ca half september; de vrouwtjes overwinteren.
Nesten: is koekoeksbij van de grote zijdebij (Colletes cunicularius).
Bloembezoek: Tijdens de periode dat de vrouwtje op zoek zijn naar nesten van grote zijdebij vliegen ze weining op bloemen. Daarna kunnen ze veel frequenter op allerlei bloemen worden waargenomen; dat is sterk afhankelijk van de planten die in het milieu voorkomen. Het meest op composieten, maar ook op lipbloemige onder meer op watermunt. De foto's op deze pagina zijn genomen op verschillende plaatsen op Vlieland. 20 augustus 2011 op het Waddengedeelte en in de primaire duinen van de Vliehors.
Voorkomen in Nederland: Buiten de klei- en veen gebieden vrij algemeen; algemeen in het duingebied.
--  
Grote bloedbij - Sphecodes albilabris 1 Terug
 
Grote bloedbij - Sphecodes albilabris 2
 
Grote bloedbij - Sphecodes albilabris 3 Terug
 
Grote bloedbij - Sphecodes albilabris 4 Terug
   
Grote bloedbij - Sphecodes albilabris5 Terug
 
Grote bloedbij - Sphecodes albilabris 6 Terug
 
Grote bloedbij enSchorzijdebij Terug
 
Grote bloedbij in het havengebied van Amsterdam-Noord Terug
 
Grote bloedbij in het havengebied van Amsterdam-Noord Terug
 
Vrouwtje is te herkennen aan 12 antenneleden Terug