Blauwe metselbij
Osmia caerulescens
Schaars behaarde bijen met een blauwe of groenachtige metaalglans
Lengte: vr & m 8-9 mm.
Buiten de zeeklei- en veengebieden vrij algemeen.
Drachtplanten: allerlei planten.
Koekoeksbijen: witgevlekte tubebij (Stelis ornatula)
Volledige tekst
Foto's (zonder naam ©Arie Koster)
Vrouwtje
Mannetje
Wilde marjolein
Bont kroonkruid
Bij bijenhotel
 
 
 
 
 
Legenda bij kaartje
A Algemeen tot vrij algemeen per provincie of een groot gedeelte daarvan: meer dan 10 uurhokken verspreid
R Regionaal algemeen met 6-10 uur hokken
L Locaal of een kleine regio met 3-5 uur hokken
0 1-2 hokken. 0 symboliseert ook gebieden die misschien sterk onderbemonsterd zijn.
Het verspreidingskaartje is globaal. Het betreft waarnemingen na 1990. In hoofdzaak gebaseerd op het boek De Nederlandse bijen (Peeters et al., 2012)
De kaartjes zijn voorlopig; ze worden in de winter van 2015-2016 vervangen.
--
Vrouwtje: metaalglans blauw; achterlijf met witte haarbandjes; buikschuier zwart. Lengte 8-9 mm.
Mannetje: metaalglans groenachtig; beharing bruin, maar verblekend bij oudere exemplaren. Lengte 8-9 mm.
Vliegperiode: hoofdvliegperiode begin mei - begin augustus; kan half april al talrijk voorkomen.
Habitat: vooral in tuinen in de bebouwde kom en allerlei terreinen die niet onder invloed staan van intensief beheer zoals spoorwegemplacementen. (half april 2012 ca. 10 mannetjes in een voortuin in Veenendaal waargenomen).
Nesten: nestelt in allerlei holle ruimtes met een nestingang ca. 5 mm plantenstengels, rietmatten, kevergangen in dood hout; in muren en leemwanden; daarnaast wordt vooral in de woon- en leefomgeving man mensen van en reeks van alternatief nestgelegenheid gebruik gemaakt: bundels bamboestokjes, rietdaken en rietbundels; houtblokken met voorgeboorde gaten. Alles met elkaar een typisch beeld van een cultuurvolger.
Bloembezoek: vliegt op tientallen soorten planten waar onder , , , , , ,, , , .
  Kruidachtige planten: bont kroonkruid, bosandoorn, esparcette, gewone rolklaver, hondsdraf, kleine bergsteentijm, kruipend, zenegroen, paarse dovenetel, slangenkruid, veldsalie, voederwikke, vogelwikke, wilde marjolein, witte honingklaver, witte klaver
  Houtige planten: lavendel
Voorkomen in Nederland: buiten de zeeklei- en veengebieden ten zuiden van de lijn Alkmaar - Enschede vrij algemeen; boven deze lijn zeldzaam tot zeer zeldzaam..
Fragment samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: De soort is een cultuurvolger en is waarschijnlijk in het hele land aan te treffen. In stedelijke gebieden is de soort waarschijnlijk veel algemener dan de kaart aangeeft. Malyshev (1937) beschrijft enkele gevallen waarin meerdere vrouwtjes hun cellen in een ruimte met een gemeenschappelijke ingang maakten, wat lijkt op primitief sociaal gedrag. Het is een beperkt polylectische soort, met voorkeur voor vlinderbloemen (Fabaceae) en lipbloemen (Lamiaceae). Broedparasieten zijn de tubebij Stelis ornatula en de knotswesp Sapyga quinquepunctata. . De soort is partieel bivoltien.
 
Blauwe metselbij (m) met stuifmeel van paarse dovenetel op zijn kop Terug
 
Blauwe metselbij (m) Terug
 
Blauwe metselbij (m) Terug
 
Blauwe metselbij (m) Terug
 
Blauwe metselbij (m) Terug
 
Blauwe metselbij (m) Terug
 
Blauwe metselbij (v) op wilde marjolein Terug
 
Blauwe metselbij (v) op bont kroonkruid Terug
 
Blauwe metselbij (v) op bont kroonkruid Terug
 
Blauwe metselbij (v) op bont kroonkruid Terug
 
Blauwe metselbij (v) op bont kroonkruid Terug
 
Blauwe metselbij (v) bij bijenhotel Terug
 
Blauwe metselbij (v) bij bijenhotel Terug
 
Blauwe metselbij vr (Foto Bert Pijs http://www.bertpijs.nl/blog/) - volgende foto Terug

 

Blauwe metselbij vrouwtje Foto Zwaaneveld http://slamenietdood.web-log.nl/sla_me_niet_dood_over_kle/
---- -Terug
 
Blauwe metselbij vrFoto Zwaaneveld http://slamenietdood.web-log.nl/sla_me_niet_dood_over_kle/
---- -Terug
 
Blauwe metselbij vr(van http://www.flickr.com/photos/dnnya/4671554070/ Auteur onbekend) Terug