Slechts enkele waarnemingen zijn bekend van de periode mei-jun

Rotsmetselbij
Hoplitis villosa
Bijen zwart en zonder metaalglansen geheel of gedeeltelijk geelbruin behaard
Lengte: vr & m10-12 mm
Lees meer
-Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.
Vrouwtje: scopa rood op de voorste en zwart op de laatste buiksegmenten; lichaam geelbruin behaard, het 4e-6e tergiet zwart behaard. Lengte 10-12 mm.
Mannetje: sterniet 3 met spitse doorn; eindrand 4e-5e sterniet uitgerand (5e is meer een ovale inkeping). Tergiet 7 rechthoekig; lichaam geelbruin behaard, 3-7 tergiet zwart behaard. Lengte 10-12 mm.
Vliegperiode: in midden-Europa eind mei - half juli.
Habitat: stenige habitats zoals rotswanden, steen groeven en muren (Westrich, 1989)
Bloembezoek
Is geheel afhankelijk van (gespecialiseerd op) composieten met lintbloemen: echt bitterkruid, groot streep zaad,ruige leeuwentand, en wilde cichorei.(Peeters et al 2012, Westrich 2018).
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: Osmia villosa is een gebergtesoort die in Nederland slechts bekend is van twee vangsten: Epen 1 mn 20 mei 1934 en Valkenburg 1 vw 16 juni 1936 (Van Lith 1937). Ze metselt leemcellen in holten tussen stenen. De nestcellen worden aan de buitenzijde bekleed met afgebeten stukjes bloemblaadjes die elkaar als schubben bedekken. Bouwman (1922) beschreef nestcellen uit Zwitserland, die met blauwpaarse bloemblaadjes van de donkere ooievaarsbek Geranium phaeum var. lividum bekleed waren; anderen melden ook ooievaarsbek (Geranium) en zonneroosje (Helianthemum).Het is een oligolectische soort die vliegt op composieten (Asteraceae). Als broedparasiet treedt de goudwesp Pseudospinolia neglecta op. In het ons omringende gebied zijn ook Chrysura hirsuta en Chrysura hybrida vermeld als broedparasiet. Alleen de eerstgenoemde goudwesp is in ons land aangetroffen. In Baden­Württemberg is de soort van half mei tot eind augustus aangetroffen.
 
Rotsmetselbij - Hoplitis villosa Terug
 
 
 
Rotsmetselbij - Hoplitis villosa (vr: collectiemateriaal) Terug p
 
Rotsmetselbij - Hoplitis villosa (m: collectiemateriaal) Terug
 
Nest rotsmetselbij Terug