Bosmetselbij
Osmia uncinata
Bijen meestal zwart; borststuk bruin (vr) of geelgrijsachtig (m) behaard
Lengte: vr & m 8-10 mm
Lees meer
Grafiek en kaartje naar T.M.J .Peeters et al.--
Vrouwtje: scopa geheel zwart, middenveld propodeum mat - Abdomen breed, duidelijk gepuncteerd; lichaam bruinachtig behaard; 6e tergiet aanligend grijsbehaard. Lengte 8-10 mm.
Mannetje: 7e tergiet slechts licht ingesneden, niet duidelijk tweedelig; lichaam geelgrijs behaard; middenveld propodeum mat; derde metatars aan de voorrand, iets voorbij het midden met een knobbelachtig tandje en versmald aan de basis. Lengte 8-10 mm.
Vliegperiode: april - begin juni.
Habitat: langs bosranden en open plekken bij of in naaldbos.
Nesten: onder schors van naadboomstammen en -stobben van dennen (Pinus) (Westrich, 1989).
Bloembezoek
Blauwe bosbes, rode bosbes, braam, gewoon biggenkruid, gewoon longkruid, gewone rolklaver, honssdraf, paardenbloem, rode klaver, vogelwikke, heggenwikke, witte klaver,
Voorkomen in Nederland: Vrij zeldzaam op de binnenlandse zandgronden en zeer zeldzaam in de Noordzee duinen.
Koekoeksbijen: zie samenvatting.
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: Deze metselbij is gemakkelijk te verwarren met Osmia parietina. Genitaalonderzoek is een voorwaarde om de mannetjes te onderscheiden. In ons land komt de soort verspreid voor op de hogere zandgronden en in de kustduinen. De afgelopen jaren is de soort relatief vaak waargenomen. Osmia uncinata nestelt in oude stammen van naaldbomen. Bouwman (1922) vermeldt een nest in de schors van een grove den Pinus sylvestris. Het is een polylectische soort die in ons land graag op hondsdraf GIechoma hederacea,kruipend zenegroen Ajuga retans en rode bosbes Vaccinium vitisidaea vliegt. De soort wordt vaak aangetroffen langs zonnige naaldbosranden. Broedparasieten zijn waarschijnlijk de zeldzame knotswesp Sapyga similis (Theunert 1995) en de bij ons nog niet aangetroffen goudwesp Chrysura hirsuta. De vondst van een mannetje in eind juli moet nog gecontroleerd worden.
 
Bosmetselbij - Osmia uncinata Terug
 
 
 
Bosmetselbij - Osmia uncinata Terug
 
Bosmetselbij - Osmia uncinata Terug