Klavermetselbij
Hoplitis ravouxi
Weinig behaarde zwarte bijen
Lengte: vr & m 8-10 mm
Lees meer
 
 

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.--
Vrouwtje: scopa wit; lichaam witachtig behaard, 1e-4e tergiet met haarbanden, 5e-6e tergiet aanliggend behaard; clypeusrand getand of gezaagd, middenveld propodeum mat; Sterniet 6 vlak, uiteinde stomp Clypeus met een gladde, ongepuncteerde middenlijn. Lengte 8-10 mm
Mannetje: clypeusrand met tandjes; 7e tergiet met rechte rand; lichaam bruinachtig behaard; 1e-5e tergiet met haarbanden; 6e tergiet met tanden opzij; 5e sterniet met duidelijke gleuf; sporen bleek of roodbruin Tweede antennelid even lang als breed.Lengte 8-10 mm
Vliegperiode: eind mei - begin juli.
Habitat: onder meer bloemrijke ruderale terreinen zoals spoorwegemplacementen (in 1986/87 o.m op het haven/spoorwegemplacement van Born Z-L) en kalkgroeven.
Nesten: in holte van stenige elementen zoals rotswanden (Westrich, 1989). Op of bij het spoorwegemplacement Simpelveld mogelijk in muren van oude spoorweggebouwen of aangrenzende oude woonhuizen, stenen schuren etc. .
Bloembezoek
Is geheel afhankelijk van (gespecialiseerd op) vlinderbloemigen:in Nederland in hoofdzaak op gewonen rolklaver, verder ook onder meer op paardenhoefklaver (op Simpelveld kwamen in ieder geval vóór 1990 ook enkele planten van paardenhoefklaver voor, maar voor deze bij zette dat geen zoden aan de dijk). (Peeters et al 2012, Westrich 2018).
Voorkomen in Nederland: zeldzaam in Zuid-Limburg
Koekoeksbijen: in Nederland niet bekend.
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: Osmia ravouxi komt zeer lokaal voor in het midden en zuiden van Limburg. De soort bereikt in ons land de noordwestgrens van haar verspreidingsgebied. Het nest van deze metselbij bestaat uit modder en steentjes en wordt tussen stenen gemaakt. Ze komt voor op kalkgraslanden, in groeven en op ruderale terreinen zoals spoorwegemplacementen. Het is een oligolectische soort die voornamelijk aangetroffen wordt op gewone rolklaver Lotus comiculatus. Broedparasieten zijn de koekoeksbijen Dioxys tridentata (niet in Nederland) en misschien ook Coelioxys mandibularis. Ook de goudwespen Chrysis ignita ruddii en Chrysura hybrida (niet in Nederland) worden genoemd als mogelijke broedparasieten.
 
Klavermetselbij - Hoplitis ravouxi (vr: collectie materiaal) Terug