Papaverbij
Hoplities papaveris
Zwarte bijen met een bruinachtig beharing
Lengte: vr & m 9-12 mm.
Lees meer

-Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.-
Vrouwtje: scopa wit; kop en borststuk bruinachtig behaard; tergieten met witte haarbanden; Clypeusrand gebogen en met afgeschuinde rand. Lengte 9-12 mm.
Mannetje: lichaam geelbruinbehaard; 6e terhiet met tandjes opzij; 7e tergiet tweelobbig; middenveld propodeum glanzend. Lengte 9-12 mm.
Vliegperiode: juni - juli.
Habitat: kleinschalige akkerbouwgebieden, het meest met graanakkers; daarnaast allerlei andere habitats.
Nesten: zie samenvatting.
Bloembezoek
allerlei bloemen met een voorkeur voor korenbloem (in het verleden in Nederland). In Midden-Europa op allerlei bloemen, onder meer op korenbloem, knoopkruid, grote centaurie, grote klaproos en grasklokje (Peeters et al 2012, Westrich 2018).
Voorkomen in Nederland: uit Nederland verdwenen.
Koekoeksbijen: zie samenvatting.
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: Het oudste vondst uit ons land dateert uit 1897 en werd gevangen bij de Plasmolen. De meest westelijke vindplaats is een mannetje uit Tilburg (1907). De laatste waarneming komt uit 1953. De papaverbij is afhankelijk van extensieve akkerbouwlandschappen. Ze nestelt in de grond, soms in groepen van 50-100 nesten (Benno 1943). De nestgang is 4 cm lang en bestaat uit een taaie, vliezige koker. De celwand wordt van binnen bekleed met stukjes bloemblad van ondermeer grote klaproos Papaver rhoeas en muskuskaasjeskruid Malva moschata. Benno (1941) meldt het boven de grond uitsteken van de rand van de binnenbekleding tijdens de bevoorrading van het ééncelligenest. Soms worden ook tweecellige nesten gevonden (Bouwman 1924, Günter 1997). De uitstekende nestbekleding wordt na de bevoorrading en eiafzet naar binnen gevouwen en de nestingang wordt verder afgesloten met zand. Het is een polylectische soort.Coelioxys inermis en C. mandibularis worden als mogelijke koekoeksbijen genoemd.
 
Papaverbij (foto Roland Günter: www.naturbildarchiv-guenter.de Terug
 
Papaverbij (vr) (foto Gerd Reder (via www.hymis.de) Terug
 
Papaverbij - Hoplities papaveris (Foto : http://www.wjvandersmissen.de) Terug
 
Papaverbij - Hoplities papaveris (vr; collectiemateriaal) Terug