Zwartbronzen houtmetselbij
Osmia niveata
Bijen zwart en zonder metaalglans
Lengte: vr & m 8-10 mm
Lees meer
 
 
 
 

-Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl.
Bijen zwart en zonder metaalglans; . (Syn. Osmia fulviventris)
Vrouwtje: lichaam geelbruin behaard, scopa geelrood; middenveld propodeum glanzend; clypeus boogvormig ingesneden en met een middentand.Lengte 8- 10 mm
Mannetje: lichaam met een groengouden metaalglans; 7e tergiet met twee tanden; middenveld propodeum aan de basis met een brede en diepe groef, waarin grove dwarsribbels; eindrand 3e-5e tergiet met haarbandjes; achterste metatars iets voorbij het midden aan de voorrand met een tandje (meestal verborgen in de beharing).Lengte 8- 10 mm
Vliegperiode: mei - juli
Habitat: onder meer bloemrijk graslang en bosranden; maar ook op buiten gebruik zijnde spoorwegemplecementen onder meer Eysden en Maastricht (1986); verder ook in tuinen.
Nesten in dood hout, afgestorven holle stengels en gaten in muren, bijenhotels..
Bloembezoek
Is geheel afhankelijk van (gespecialiseerd op) composieten, het meeste op akkerdistel en speerdistel, verder ook op gewoorn bitterkruid, grote centaurie, knoopkruid, kogeldistel, kruldistel, wegdistel, (Peeters et al 2012, Westrich 2018).
Voorkomen in Nederland: vrij zeldzaam in het zuidoosten van het land; elders op de zandgronden zeldzaam tot zeer zeldzaam.
Koekoeksbijen: zwarte tubebij (Stelis phaeoptera)
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: De mannetjes zijn niet of nauwelijks te onderscheiden van de verwante Osmia leaiana. De mannetjes van deze soorten worden dan ook dikwijls verward. In Nederland is O. niveata in het zuidoosten plaatselijk vrij algemeen. Waarnemingen van het zuidwesten en noordelijk deel van het land ontbereken. 
Osmia niveata
 lijkt achteruit te gaan. Deze metselbij nestelt in dood hout en in stengels. Het is een oligolectische, op composieten vliegende soort. Broedparasieten zijn de tubebij Stelis phaeoptera en de knotswespSapyga quinquepunctata. Een oude waarneming bij Groningen en waarnemingen van mannen uit september moeten gecontroleerd worden. Westrich noemt vrouwtjes die half september gevonden zijn.
 
Zwart bonzen houtmetselbij (FotoCor Zonneveld: http://www.corzonneveld.nl) Terug