Zwartgespoorde houtmetselbij
Hoplitis leucomelana
Zwarte slanke bijen met onderbroken haarbanden
Lengte: vr & m 7 - 9 mm
Lees meer..

--
Vrouwtje: scopa geheel zwart, middenveld propodeum glanzend; clypeus boogvormig ingesneden. Bovenkant kop en borststuk roodbruin behaard; 3e-6e tergiet zwartbehaard; sporen zwartlbruin. Lengte 7 - 9 mm.
Mannetje: zonder deze beharing op de antennen; 7e tergiet met 2 tanden; lichaam roodbruin behaard; eindranden tergieten met haarbanden; middenveld propodeum glanzend; Derde metatars aan de voorrand, iets voorbij het midden met een knobbelachtig tandje en versmald aan de basis. Lengte 7 - 9 mm.
Vliegperiode: half mei - eind augustus.
Habitat: onder meer grasland en bermen, bosranden en groeven.
Nesten: holle, merghoudende stengels van onder meer roos, braam en toorts. Het merg wordt uitgeknaagd. De lengte van de nestgang kan oplopen tot ruim 20 cm en het aantal cellen per nest tot 10-15 cellen. De scheidingswanden tussen de broedcellen zijn gemaakt van fijngekauwdelen plantendelen.
Bloembezoek: allerlei planten, maar het meest op klaver en rol klaver.
Voorkomen in Nederland: vrij zeldzaam in de Zuidoosten en in het duingebied, elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.
Koekoeksbijen: Koekoeksbijen: tubebijen (Stelis)
 
Zwartgespoorde houtbij Terug
 
 
 
Zwartgespoorde houtbij (vr) Terug
 
Zwartgespoorde houtbij (m) (collectie materiaal) Terug
 
Zwartgespoorde houtbij (vr) (collectie materiaal) Terug