Geelgespoorde houtmetselbij
Hoptites claviventris
Zwarte dunbehaarde bijen
Lengte: vr & m 7-9 mm
Lees meer..
 
 
 
 

--
Vrouwtje: scopa wit; kop en borststuk wit behaard; 1e-4e tergiet met witte haarbanden; sporen achterschenen geelachtig bruin; abdomen breed. Antennelid 2 half zo lang als lid 3.
Mannetje: Kop en borststuk bruinachtig behaard; sterniet 2 met een brede, tandvormige bult, 7 tergiet met duidelijke groef, sporen achterschenen geelachtig bruin.
Vliegperiode: half mei - begin augustus
Habitat: onder meer bosranden en ruderale terreinen; ook in duinranden.
Nesten: onder meer in afgestorven holle stengels van braam takken van vlier.
Bloembezoek: Voornamelijk vinderbloemigen, gewone rolklaver, moerasrolklaver, rode klaver, witte klaver. Naar Westrich 1989: onder meer aardaker, bont kroonkruid, citroengele honingklaver, vogelwikke, witte honingklaver
Voorkomen in Nederland: Buiten de zeelklei en veengebieden vrij zeldzaam; met een zwaarte punt in de duinen en Limburg..
Koekoeksbijen: Tubebijen (Stelis omatula en S.minuta).
     
  Geelgespoorde houtmetselbij Terug
 
  Geelgespoorde houtmetselbij Terug