Grote wespbij
Nomada sexfasciata
zwarte bijen met gele vlekken en banden op het achterlijf en brede brede wangen
Lengte: vr & m 12-14 mm
Lees meer..
--
Vrouwtje: kop zwart, met geel gekleurde delen; antenne geelrood, de beide eerste leden aan de bovenkant zwart kop en borststuk dicht roestgeel behaard;  borststuk zwart, met geel gekleurde delen: onder meer met twee vlekken op scutellum (einde bovenkant borststuk);  achterlijf zwart; 1e-3e, tergiet met gele zijvlekken; 4e  en 5e  tergiet met een
gele band; tergieten fijn en dicht gepuncteerd; poten roodgeel; lengte 12-14 mm.
Mannetje: kop zwart, met geel gekleurde delen; antenne geelrood, leden 1-8 aan de bovenkant zwart; kop en borststuk dicht roestgeel behaard, gezicht en zijkant borststuk wit behaard;  borststuk zwart, met onder meer twee gele kleine vlekken op scutellum ( einde bovenkant borststuk); achterlijf zwart, 1e – 3e tergiet met gele zijvlekken;  4e-6e tergiet met een gele band. Achterrand; tergieten fijn en dicht gepuncteerd; 3e-5e sterniet op de achterrand met witte haarband; poten geel; lengte12-14 mm.
Vliegperiode: half mei - half juni
Bloembezoek: volgens Westrich onder meer braam, beemkroon, gewone vogelmelk, havikskruid en paardenbloem.
Voorkomen in Nederland: zeldzaam tot zeer zeldzaam in Midden-Limburg.
Koekoeksbijen: langhoornbijen: Eucera longicomis en E. nigrescens
 
Grote wespbij - Nomada sexfasciata Terug