Tweekleurige wespbij
Nomada integra
Lengte: vr 5-8, m 5,5-9 mm
Grotendeels rood en zwart gekleurde bijen
De kop van het mannetje met of zonder gele delen.
Lees meer..

--  
Habitus: grotendeels rood en zwart gekleurde bijen
Vrouwtje: kop zonder gele delen; lengte vr 5-8 mm
Mannetje: kop met of zonder gele delen; lengte m 5.5-9 mm
Vliegperiode: eind mei- eind juli (begin augustus).
Nesten: parasiteren bij zandbijen.
Bloembezoek: naar Westrich (1989) voornamelijk gele composieten zoals gewoon biggenkruid, muizenoor, verder ook gewoon duizendblad, voorjaarsganzerik en gewone ereprijs.
Voorkomen in Nederland: voornamelijk in de zuidelijke helft van het land; zeldzaam.
Koekoeksbij bij: paardenbloembij en Texelse zandbij
   
Plaat Terug naar top
 
Tweekleurige zandbij (m)
 
Tweekleurige zandbij (vr) Terug naar top