Vliegperiode volgt
Deze pagina wordt omgevormd
Bonte wespbij
Nomada bifasciata
bijen met een zwarte kop, een zwart borststuk een achterlijf met gele banden en gele en bruinrode vlekken.
Lengte: vr 10-11 mm; m 9-11 mm.
Zeldzaam
Koekoeksbij bij: Andrena gravida.
Volledige tekst
Foto's
Plaat
Vrouwtje
--
Vrouwtje: kop zwart, met geel of geelrood gekleurde delen: met onder meer een smalle streep langs de binnenoogrand; antenne geelrood, de laatste leden aan de bovenkant donkerder;  kop en borststuk dicht, afstaand zwart behaard;  borststuk zwart, gele vlekken op onder meer
het  scutellum met een ovale gele vlek; achterlijf rood met gele banden, basis en achterrand van de tergieten zwart;  1e tergiet met  een rode band; 2e en 3e tergiet  met onderbroken gele banden met een bruinrode tussenruimte; sternieten met rode patronen;  poten donker bruinrood ; lengte10-11 mm.
Mannetje: kop zwart, met geel gekleurde delen: onder meer de bovenste helft van de clypeus en een streep langs de binnenoogrand tot aan de inplant van de antennen; scapus aan de onderkant geel, bovenkant zwart;   middelste antenneleden aan de bovenkant zwart, de overige oranjerood. Borststuk zwart, met geel gekleurde delen met onder meer een  kleine gele vlek op scutellum;  tergieten vooraan zwart, het 1e tergiet  met een rode band;  2e-6e. met gele banden; band 2e tergiet meestal onderbroken; poten bruinrood; lengte 9-11 mm.
Vliegperiode: begin april tot half juni
Bloembezoek: volgens Westrich (1989) onde meer wilg, klein hoefblad en paardenbloem.
Voorkomen in Nederland: zeldzaam; in hoofdzaak in Midden- en Zuid-Limbrurg
Koekoeksbijen: zie samenvatting
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: Nomada bifasciata komt voornamelijk voor in het zuidelijke deel van ons land. De enige noordelijke vindplaatsen zijn Cocksdorp (Texel) en Eenigenburg (Noord-Holland). Het is de koekoeksbij van Andrena gravida. De wespbij wordt regelmatig vliegend langs grazige hellingen waargenomen, waar de zandbij haar nesten maakt. De vliegtijd ligt tussen eind maart en begin juni. Er zijn enkele vondsten van eind juli en begin augustus. Dit zou kunnen duiden op een partiële tweede generatie, temeer daar er ook van de waard uit deze tijd enkele vondsten gemeld zijn. Uit het buiten­ land zijn er geen meldingen over een eventuele tweede generatie van deze wespbij. (Bron onderstaande link nederlandsesoorten)
 
Bonte wespbij - Nomada bifasciata (vr) Terug
 
 
 
Bonte wespbij - Nomada bifasciata (vr) - (foto Stanislav Krejcik - www.meloidae.com) Terug
 
Bonte wespbij - Nomada bifasciata (vr) - (fotoStanislav Krejcik - www.meloidae.com) Terug