Knautiawespbij
Nomada armata
Bijen met een grotendeels zwart borststuk en rood achterlijf
Lengte: vr & m10-12 mm
Lees meer

Grafiek en kaartje naar T.M.J .Peeters et al.
Vrouwtje: kop zwart, met rood of roodgeel gekleurde delen en een geelrode vlek tegen de bovenrand van de ogen; antenneleden 6-11 zwart; labrum grotendeels zwart; kop en borststuk dun en kort roestgeel behaard; gezicht, en delen zijkant borststuk dicht, met zilverwitte aanliggende, beharing; borststuk grotendeels zwart; de voorkant (pronotum) en achterkant (scutellum) met  rode vlekken, achterlijf grotendeels rood; voorste helft 1e tergiet de zwart; tergiet 2e-4e tergiet meestal gele zijvlekken; poten grotendeels rood; lengte10-12 mm.
Mannetje: kop zwart, met geel of roodgeel gekleurde delen; scapus zwart; labrum grotendeels zwart; kop en bovenkant borststuk dicht en lang bruingelig behaard; zijkant borststuk wit behaard;  bovenkant borststuk zwart met rode vlekken; achterlijf grotendeels rood, 1e tergiet vooraan zwart; 2e-6e tergiet met gele vlekken opzij;  poten grotendeels rood. lengte 10-12 mm.
Vliegperiode: juni - juli (half mei- begin augustus)
Bloembezoek
beemdkroon, duifkruid
Voorkomen in Nederland: Zuid-Limburg
Koekoeksbij bij : Knautiabij.
Fragment samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: Een zeldzame soort, die momenteel in ons land alleen nog voorkomt in Limburg. Er is een tweetal oude vondsten bekend uit Noord-Brabant. De gastheer is de knautiabij Andrena hattoifiana. Deze zandbij komt voornamelijk voor op kalkgraslanden en in bermen in Zuid-Limburg en verder nog op enkele bloemrijke dijken langs Maas en Rijn. De kans bestaat dat Nomada armata hier ook weer opduikt. De soort is regelmatig gevangen op beemdkroon Knautia arvensis.(Bron onderstaande link nederlandsesoorten)
 
Knautiawespbij - Nomada armata Terug
 
 
 
Knautiawespbij - Nomada armata (m) Terug
 
Knautiawespbij - Nomada armata (m) Terug
 
Knautiawespbij - Nomada armata (m) Terug
 
Knautiawespbij - Nomada armata (vr) vlekken achterlijf ontbreken - (foto van http://tinyurl.com/7qu8uzb) Terug