Witte rouwbij
Melecta luctuosa
Grote zwart en wit behaarde bijen, waarbij vooral de witte haarvlekken in het oog springen
Lengte: vr & m 14-16 mm
Lees meer
 
 

-Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.
Grote (14-16 mm) zwart en wit behaarde bijen, waarbij vooral de witte haarvlekken in het oog springen; poten eveneens met witte vlekken; Kop en borststuk grijs en zwart behaard; achterlijf zwak, maar goed zichtbaar toegespitst; zijkanten borststuk (op scutellum) met tand tussen beharing; voorvleugel met 3 submarinale cellen de middelste cel kleiner dan de twee andere.
Vrouwtje: in het veld niet van het mannetje te onderscheiden.
Mannetje: idem
Vliegperiode: half april - half juni
Nesten en milieu: in leem- en lösswanden; koekoeksbij bij sachembijen, maar niet bij de gewone sachembij; Komt in Frankrijk onder meer voor in bermen, rotsachtige milieus langs rivieren, in bermen en in tuinen.
Bloembezoek
Vliegt op een groot aantal bloemen onder meer op lavendel, smeerwortel (Symphytum azureum), slangenkruid, verbena bonariensis,Volgens Westrich (1989) gewone ossentong. hondsdraf, witte dovenetel, veldsalie.
Voorkomen in Nederland: tot ca. 1950 vrij zeldzaam in Nederland, het meest in Zuidoost-Nederland waargenomen; thans uitgestorven of zeer zeldzaam. Is vooral door de witten vlekken zeer goed in het veld te herkennen. Wellicht dat hij weer een keer wordt waargenomen.
Beheer: het beheer moet vooral gericht zijn op toename van meer zeldzame sachembijen: met name zwarte sachembij (Anthophora retusa). Plekken met stijlwandjes die niet volledig zijn dichtgegroei, permanente aanwezigheid van open gronden gecombineert met vegetatiebeheer dat op bloembezoekende insecten is afgestemd kunnen er toe leiden dat de zwarte sachembij en de witte rouwbij zich vestigen en/of verder verspreiden. Vooral Zuid- en Midden-Limburg zijn de kansrijkste gebieden (Maasgebied, bosranden en holle wegen, braakliggende terreinen)
Meer informatie: http://www.wildbienen.info/grossansichten/melecta_luctuosa_m.php
----
Witte rouwbij - Melecta luctuosa op Verbena bonariensis Terug
 
Witte rouwbij - Melecta luctuosa op Verbena bonariensis Terug
 
Witte rouwbij - Melecta luctuosa op Verbena bonariensis Terug
 
Witte rouwbij - Melecta luctuosa op Slangenkruid Terug
 
Witte rouwbij - Melecta luctuosa op Slangenkruid Terug
 
Witte rouwbij - Melecta luctuosa op Slangenkruid Terug
 
Witte rouwbij - Melecta luctuosa op Symphytum azureum Terug
 
Witte rouwbij - Melecta luctuosaop Symphytum azureum Terug
 
Witte rouwbij op kuiflavendel (Foto beschikbaar gesteld door Adri de Groot www.vogeldagboek.nl) Terug