Voorlopige beschrijving.
Lasioglossum pauxillum - kleigroefbij
Vrouwtje zwart met doorschijnende achter randen op de bovenkant van het achterlijf (tergieten)
Mannetje slank ten opzichte van het vrouwtje.en met lange antennen
Lengte ca. 4 mm.
Vliegperiode maart-september (oktober)
 
Foto Dik Belgers
 
 
 

Voorlopige beschrijving

Nest en milieu: nestellen in klei- en leemgronden. Vooral langs de rivieren
Bloembezoek: ondermeer meidoorn, paardenbloem, streepzaad, echt bitterkruid, akkerdistel en andere composieten, boterbloemen en schermbloemen.
Voorkomen: vooral in Limburg, Zeeland, de Betuwe en Midden Nederland
Beheer: Op veel plekken vooral maaibeheer gericht op bloemrijk grasland zoals bermen en dijktaluds en bloemrijke kruidachtige vegetaties langs houtige begroeiingen.