Halfglanzende groefbij
lasioglossum semilucens
Kleine zwarte bijen met een glanzend achterlijf
Lengte: m & vr 5-6 mm
Lees meer
 
 
 
 
 

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.
Vrouwtje en mannetje: Kleine zwarte bijen met een glanzend achterlijf. Achterlijf glad en zeer dun gepuncteerd; 5-6 mm.
Vliegperiode: april - september.
Habitat: open plekken op heide onder meer zandpaden en langs bosranden, ook op waargenomen op volkstuinen en zandafgravingen (Peeters et al. 2012).
Nesten: in zandige grond.
Bloembezoek
Gewone berenklauw, gewone ereprijs, groot streepzaad, paardenbloem, zandblauwtje.
Beheer: kruidachtige vegetaties niet voor of tijdens de bloei maaien.
 
Halfglanzende groefbij