Halfglanzende groefbij
lasioglossum semilucens
Kleine zwarte bijen met een glanzend achterlijf
Lengte: m & vr 5-6 mm
Lees meer..
 
 
 
 
 

Vrouwtje en mannetje: Kleine zwarte bijen met een glanzend achterlijf. Achterlijf glad en zeer dun gepuncteerd; 5-6 mm.
Vliegperiode: april - september.
Habitat: open plekken op heide onder meer zandpaden en langs bosranden, ook op waargenomen op volkstuinen en zandafgravingen (Peeters et al. 2012).
Nesten: in zandige grond.
Bloembezoek: gewone berenklauw, gewone ereprijs, paardenbloem, zandblauwtje.
Beheer: Kruidachtige vegetaties niet voor of tijdens de bloei maaien.
 
Halfglanzende groefbij