Stipmaskerbij
Hylaeus styriacus
Een kleine soort met een grotendeels dichte en doffe netwerk sculptuur
Lengte: vr & m 4-5 mm
Lees meer

Grafiek en kaartje naar T.M.J .Peeters et al.-
Een kleine soort met een grotendeels dichte en doffe netwerk sculptuur; De ogen zijn vrij kort en, schuin van voren gezien, tweemaal zo lang als breed; 1e tergiet opzij met haarfranjes (zeer ijle haarbandjes, haarvlekken); lengte 4-5 mm (m en vr).
Vrouwtje: de orbitale sutuur (de goeven in het voorhoofd) sterk naar de ocelli gebogen; een gele stip op de clypeus; 1e tergiet fijn gepuncteerd, punttussenruimte tot 4 x de puntdiameter; bovenkaak met 2 tanden. Foto vrouwtje: http://tinyurl.com/bqv6p2y
Mannetje: 1tergiet onregelmatig gepunteerd en mat; scapus iets (ca.1,2) breder dan het 3 antennelid, antenneleden kort, 4-6 korter dan breed; kop relatief breed (ca. 1,15 x zo breed als hoog); 7e en 8e sterniet.
Vliegperiode: waarschijnlijk juni-augustus.
Habitat: bosraandem, bospaden, bloemrijke ruigte, tuinen (I.Raemakers, in: Peeters et al. 2012)
Nesten: onder meer in verlaten kevergangen in doodhout.
Bloembezoek
In Europa is H. styriacus op de volgende planten verzameld: wilde peen, dille, wilde kruisdistel Volgens Westrich (1989) ook op herik, echte kamille, fluitenkruid, gewone berenklauw, peterselie, prei, ui, zevenblad (zie ook litearuur onderzoek Koster, 1986),
Voorkomen in Nederland: voor 1980 alleen uit de omgeving van Roermond bekend. Zie verder Samenvatting
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: In Nederland zijn slechts drie vindplaatsen bekend: één vrouwtje bij Roermond in juli 1947 (leg. Verhoeff), één mannetje in De Doort bij Echt op 5 juli 1983 (leg. Hensen) en twee vrouwtjes in de ENCI-groeve bij Maastricht tussen 30 juli en 5 augustus 1988 (malaiseval Lefeber). Er zijn weinig gegevens bekend over de nestplaats en nestwijze. Westrich (1989) vermeldt als nestplaatsen vraatgangen van kevers en holle stengels. Uit Nederland is geen bloembezoek bekend. (Bron onderstaande link nederlandsesoorten)
 
Stipmaskerbij - Hylaeus styriacus
 
Hylaeus styriacus: punctering bij vrouwtje Terug naar tekst
 
Hylaeus styriacus (m) Terug naar tekst