Rietmaskerbij
Hylaeus pectoralis
Beide geslachten zijn goed herkenbaar aan het puntloze, gladde en sterk glanzende 1e tergiet.
Lengte: vr & m 6-8 mm.
Vrij zeldzaam.
Drachtplanten: allerlei planten.
Koekoeksbijen: niet bekend.
Volledige tekst
Foto's
Plaat
Vrouwtje
Op akkerdistel,
Figuren
sternieten 7 en 8
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda bij kaartje
A Algemeen tot vrij algemeen per provincie of een groot gedeelte daarvan: meer dan 10 uurhokken verspreid
R Regionaal algemeen met 6-10 uur hokken
L Locaal of een kleine regio met 3-5 uur hokken
0 1-2 hokken. 0 symboliseert ook gebieden die misschien sterk onderbemonsterd zijn.
Het verspreidingskaartje is globaal. Het betreft waarnemingen na 1990. In hoofdzaak gebaseerd op het boek De Nederlandse bijen (Peeters et al., 2012)
De kaartjes zijn voorlopig; ze worden in de winter van 2015-2016 vervangen.
--
Vrouwtje: mesopleuron (zijkant borststuk vrij grof gepuncteerd met grote en kleine punten; tarsi bezet met lange haren die aan de top haakvormig zijn gebogen; bovenkaak met 2 tanden; lengte 6-8 mm.
Mannetje: driehoek propodeum (achterkant borststuk) met grove dwarsrimpels; sternieten 2-5 met haarbandjes; ; lengte 5-8 mm
Vliegperiode: De soort vliegt van eind mei tot eind augustus. Collectiemateriaal van de maand mei en eerder heeft voor een groot deel betrekking op gekweekt materiaal.
Nesten: nestelt uitsluitend in oude rietgallen (rietsigaargallen) van de halmvlieg (Lipara).
Bloembezoek: o.m. waargenomen op distel braam, gewone engelwortel, tormentil, kattestaart en akkerdistel,
Voorkomen in Nederland: In Nederland wordt deze soort in de oostelijke helft van het land, voorbij de lijn Amersfoort-Eindhoven, vrij zelden waargenomen Is verzameld bij vennen en plassen (o.m. Oostvaardersplassen (1980) , in de duinen, in gestoorde heidevegetaties, in vochtige bermen, sloten en greppels en spoorbermen.
bij vrouwtje mesopleuron vrij grof gepuncteerd met gote en kleine punten
 
Rietmaskerbij - Hylaeus pectoralis Terug
 
 
 
Hylaeus pectoralis Terug
 
Hylaeus pectoralis op akkerdistel Terug
 
Hylaeus pectoralis Terug
 
 
Hylaeus pectoralis Terug
 
Hylaeus pectoralis Terug