Gestippelde maskerbij
Hylaeus clypearis
Zowel bij het mannetje als bij het wijfje zijn het 1e en 2e tergiet sterk en zeer dicht gepuncteerd. Lengte 3,5-5 mm
Lees meer..
--
Zowel bij het mannetje als bij het wijfje zijn het 1e en 2e tergiet sterk en zeer dicht gepuncteerd ze zijn daardoor gemakkelijk van andere kleine soorten te onderscheiden; 1e tergiet zonder haarfranjes opzij.
Vrouwtje: grote gezichtvlekken, die beneden de antennesokkel het hele gebied naast de ogen vullen; de orbitale sutuur (groef op de schedel) is sterk naar de puntogen toegebogen; bovenkaak met 2 tanden.
Mannetje: onderste helft/gedeelte(de grens is niet scherp) van de clypeus zwart ( in Koster 1986 p. 21 staat het verkeerd) en de gezichtvlekken naast de ogen steken ver boven de antennesokkel uit; sternieten; lengte 4-5 mm.
Vliegperiode: In Nederland is de soort van begin juni tot half augustus verzameld. Volgens Jörgensen (1921) vliegt ze in juli-september.
Nesten: dorre stengels van braam en roos.
Bloembezoek: onder meer peen, wilde kruisdistel, reseda en zandblauwtje.
Voorkomen in Nederland: voor 1980 alleen in de oostelijk helft van Noord-Brabant en Limburg, later ook Den Dolder (1982) en Cuijk (1983).
 
Gestippelde maskerbij - Hylaeus clypearis
 
Gestippelde maskerbij - Hylaeus clypearis