1 x in augustus waargenomen

Gekielde maskerbij
Hylaeus angustatus
Hylaeus angustatus is te herkennen aan een lijst (plooi, richel) aan de voorrand van het mesopleuron, maar zwakker dan bij H. hyalinatus
Lengte: vr & m 4 - 5 mm
Lees meer..
--
Hylaeus angustatus is te herkennen aan een lijst (plooi, richel) aan de voorrand van het mesopleuron, maar zwakker dan bij H. hyalinatus (schuin van onderen van af de achterzijde van borststuk het in de richting van de kop kijken); 1e tergiet opzij met haarfranjes (zeer ijle haarbandjes, haarvlekken); lengte ca. 4-5 mm.
Vrouwtje: kop boven de antennebasis glanzend en dicht gepuncteerd; 1e tergiet duidelijk en dicht gepunteerd; tanden bovenkaak 2.
Mannetje: 1 tergiet onregelmatig gepunteerd, punttussenruimte glad en glimmend, zijwaarts met of zonder haarfranjes; kop op het oog vrij smal mar soms breder dan hoog. Gewoonlijk omvatten de zijwaartse gezichtsvlekken de antenne basis; 7e sterniet.
Vliegperiode: begin juni - midden augustus.
Nesten: kevergangen in doodhout en afgestorven plantenstengels.
Bloembezoek: onder meer gewone engelwortel, wilde kruisdistel, gewone berenklauw, akkerkers, zandblauwtje, sedums, witte honingklaver, wilde reseda, braam en ganzerik soorten.
Voorkomen in Nederland: na 1986 nieuw voor Nederland. Meer informatie volgt later.
Hylaeus angustatus (m) - foto van: http://www.galerie-insecte.org/galerie/hylaeus_angustatus.html
 
----  
Hylaeus angustatus