1 x in augustus waargenomen

Gekielde maskerbij
Hylaeus angustatus
Hylaeus angustatus is te herkennen aan een lijst (plooi, richel) aan de voorrand van het mesopleuron, maar zwakker dan bij H. hyalinatus
Lengte: vr & m 4 - 5 mm
Lees meer
Grafiek en kaartje naar T.M.J .Peeters et al.-
Hylaeus angustatus is te herkennen aan een lijst (plooi, richel) aan de voorrand van het mesopleuron, maar zwakker dan bij H. hyalinatus (schuin van onderen van af de achterzijde van borststuk het in de richting van de kop kijken); 1e tergiet opzij met haarfranjes (zeer ijle haarbandjes, haarvlekken); lengte ca. 4-5 mm.
Vrouwtje: kop boven de antennebasis glanzend en dicht gepuncteerd; 1e tergiet duidelijk en dicht gepunteerd; tanden bovenkaak 2.
Mannetje: 1 tergiet onregelmatig gepunteerd, punttussenruimte glad en glimmend, zijwaarts met of zonder haarfranjes; kop op het oog vrij smal mar soms breder dan hoog. Gewoonlijk omvatten de zijwaartse gezichtsvlekken de antenne basis; 7e sterniet.
Vliegperiode: begin juni - midden augustus.
Nesten: kevergangen in doodhout en afgestorven plantenstengels.
Bloembezoek
Akkerkers, braam, gewone berenklauw, gewone engelwortel, kruisdistel, peen, sedums, witte honingklaver, wilde reseda, zandblauwtje,en ganzerik soorten.(Peeters et al 2012, Westrich 2018).
Voorkomen in Nederland: na 1986 nieuw voor Nederland. Meer informatie volgt later.
Hylaeus angustatus (m) - foto van: http://www.galerie-insecte.org/galerie/hylaeus_angustatus.html
 
----  
Hylaeus angustatus