Vliegperiode volgt

 

Breedbandgroefbij
Halictus scabiosae
grote (12-14 mm), vrij slanke, zwarte bijen met dubbele haarbanden op het achterlijf.
In het zuidelijk deel van het land zeldzaam
Drachtplanten: op allerlei bloemen.
Volledige tekst
Foto's (zonder naam ©Arie Koster)
Vrouwtje:
Mannetje
Bloembezoek  
Beemdkroon Knikkende distel
Knoopkruid Kamperfoelie
Koninginnekruid Wilde chichorei
Slangenkruid  
Legenda bij kaartje
A Algemeen tot vrij algemeen per provincie of een groot gedeelte daarvan: meer dan 10 uurhokken verspreid
R Regionaal algemeen met 6-10 uur hokken
L Locaal of een kleine regio met 3-5 uur hokken
0 1-2 hokken. 0 symboliseert ook gebieden die misschien sterk onderbemonsterd zijn.
Het verspreidingskaartje is globaal. Het betreft waarnemingen na 1990. In hoofdzaak gebaseerd op het boek De Nederlandse bijen (Peeters et al., 2012)
De kaartjes zijn voorlopig; ze worden in de winter van 2015-2016 vervangen.
---
Vrouwtje: haarbanden okergeel (zie foto's).
Mannetje: haarbanden wit poten geel, laatste antennelid gebogen. (zie foto's)
Vliegperiode: eind mei-begin september
Nesten en milieu: in de grond. "De bevruchte vrouwtjes 'overwinteren in het nest waarin ze geboren zijn en blijven aanvankelijk bij elkaar. In het voorjaar gaat één van deze vrouwtjes eieren leggen, de overige (eveneens bevruchte) vrouwtjes fungeren korte tijd als een soort werkster. In het najaar verschijnen de vrouwtjes en mannetjes van de nieuwe generatie, waarvan alleen de bevruchte vrouwtjes in hun geboortenest overwinteren". (Peeters, T.M.J., Smit, Jan, Raemakers, I. P. Zie link Nederlandse soorten). In Frankrijk komt de Breedbandgroefbij in uiteen lopende milieus voor: kleinschalige hooilandjes, bosranden, kampeerterreinen, bermen, braakliggende terreinen, akkerranden, tuinen. In Nederland in allerlei milieus in en om de stad (Maastricht).
  Kruidachtigeplanten: beemdkroon, grote centaurie, knikkende distel, knoopkruid, koninginnenkruid, slangenkruid, speerdistel, wilde cichorei.
  Houtige planten: kamperfoelie (Foto's Frankrijk),
Voorkomen in Nederland: Zuid-Limburg, daar locaal talrijk.
Opmerking: Als het om stuifmeelwinning gaat, gedraagt de breedbandgroefbij zich soms als een acrobaat. Zie foto reportage. De hele voorstelling duurde ongeveer 60-90 seconden. Het was een waar geworstel om het stuifmeel van kamperfoelie te bemachtigen.
Beheer: breedbandgroefbij stelt in principe weinig bijzondere eisen aan het milieu. Zuid-Limburg vormt de noordgrens van het areaal. Toch zou het voorkomen van deze zeldzame soort gestimuleerd kunnen worden, door meer bloemrijke, kleinschalige landschapselementen. Vooral de continuïteit van de bloeiperiode is van goot belang. De soort vliegt in een periode waarin de meeste landschapselementen worden gemaaid. In een bloemarm landschap kan deze bij niet leven.
Meer informatie
--  
Breedbandgroefbij - Halictus scabiosae op Knautia (alle foto's in Frankrijk genomen) Terug
---
Breedbandgroefbij - Halictus scabiosae op Beemdkroon Terug
 
Breedbandgroefbij - Halictus scabiosae op Knautia Terug
---
Breedbandgroefbij - Halictus scabiosae op knikkende distel Terug
---
Breedbandgroefbij - Halictus scabiosae op kamperfoelie Terug
 
Breedbandgroefbij - Halictus scabiosae in actie Terug
 
Breedbandgroefbij - Halictus scabiosae in actie Terug
 
Breedbandgroefbij - Halictus scabiosae in actie Terug
 
Breedbandgroefbij - Halictus scabiosae in actie Terug
 
Breedbandgroefbij - Halictus scabiosae in actie Terug
 
Breedbandgroefbij - Halictus scabiosae in actie Terug
 
Breedbandgroefbij - Halictus scabiosae in actie Terug
 
Breedbandgroefbij - Halictus scabiosae in actie Terug
 
Breedbandgroefbij - Halictus scabiosae in actie Terug
---
Breedbandgroefbij op Koninginnekruid Terug
 
Breedbandgroefbij op Koninginnekruid Terug
---
Breedbandgroefbij op gewoon knoopkruid Terug
---
Breedbandgroefbij op wilde cichorei Terug
---
Breedbandgroefbij op slangenkruid Terug
---
Breedbandgroefbij (m) op beemdkroon ------ Terug
 
Breedbandgroefbij (m) op beemdkroon Terug
 
Breedbandgroefbij (m) op beemdkroon Terug
 
Breedbandgroefbij (m) op beemdkroon Terug