Zuidelijke langhoornbij
Eucera nigrescens
Lijkt zeer veel op de gewone langhoornbij, maar minder dicht gepuncteerd
Lengte: vr & m 13-15 mm
Lees meer
 
 

Grafiek en kaartje naar T.M.J .Peeters et al.
Vrouwtje:borststuk boven dof en vrij dun gepuncteerd; tussen de punten zit een grote tussenruimte van 1 tot ca. 4 maal de puntdoorsnede; 2e en 3e tergiet opzij met onduidelijke haarvlekken .
Mannetje: gezicht (Kopschild en labrum) geel; borststuk mat en fijn gerimmepld; eerste voetlid (metatarsus) recht en zonder haarbundeltje.
Vliegperiode: eind april - eind juli.
Habitat: bloemrijke grazige tot ruige vegetatie met vlinderbloemige planten: grasland, langs bosachtige en singelachtige beplantingen, bermen in kleinschalige landschappen; meestal op matig voedselrijke tot voedselrijke bodems.
Nesten: vrouwtje graaft nest in de grond en liggen vaak in groepen bij elkaar.
Bloembezoek
Is geheel afhankelijk van (gespecialiseerd op) vlinderbloemigen: aardaker, boslathyrus,  gewone rolklaver, heggenwikke, hokjespeul, luzerne, rode klaver, veldlathyrus.vogelwikke, witte klaver. (Peeters et al 2012, Westrich 2018).
Voorkomen in Nederland: Zeer zeldzaam in Zuid-Limburg.
Beheer: het vegetatietype waarin langhoornbijen foerageren worden in Noordwest-Europa meestal 2 x per jaar gemaaid. Floristisch kan dit heel gunstig zijn, maar voor de fauna, vooral voor de wilde bijen is het vaak rampzalig. Veel van deze vegetatie met vinderbloemige zouden later en gefaseerd moeten worden gemaaid.
Opmerking foto's: Zijn in Frankrijk in verschillende milieus gemaakt. Zie enkele voorbeelden
 
Zuidelijke langhoornbij - Eucera nigrescens (vr) Terug
 
Zuidelijke langhoornbij - Eucera nigrescens (vr) Terug
 
Zuidelijke langhoornbij - Eucera nigrescens (vr) Terug
 
Zuidelijke langhoornbij - Eucera nigrescens (vr) Terug
 
Zuidelijke langhoornbij - Eucera nigrescens (m) Terug
 
Zuidelijke langhoornbij - Eucera nigrescens (m) Terug
 
Zuidelijke langhoornbij - Eucera nigrescens (m) Kopschid en labrum geel
 
Zuidelijke langhoornbij - Eucera nigrescens (m)
 
Zuidelijke langhoornbij - Eucera nigrescens (m)
 
Zuidelijke langhoornbij - Eucera nigrescens (m)
 
Voorbeeld milieu zuidelijke langhoornbij - Eucera nigrescens Terug