Schorviltbij - Epeolus tarsalis
Zwarte bijen met contrasterende witte viltvlekken op het achterlijf en donkere vleugels.
Lengte: vr & m 8- 11 mm
Lees meer
Grafiek en kaartje naar T.M.J .Peeters et al.
Zwarte bijen met contrasterende witte viltvlekken op het achterlijf en donkere vleugels en afgeplatte richel tussen de antenneninplanting; lengte 8-11mm volgens metig Albert de Wilde. Vrouwtje: 5e sterniet smal tongvorming. Mannetje: 4e-5e sterniet met wimperharen.
Bloembezoek
Zeer waarschijnlijk op zeeaster en akkermelkdistel, planten waar schorzijdebij voornamelijk op vliegt.
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan:
De schorviltbij is herkenbaar aan de knobbelvormige verhoging tussen de antennen. In 1949 werd deze soort door Van Lith als een nieuwe soort beschreven als Epeolus rozenburgensis. In 1956 bracht Van Lith de status van Epeolus rozenburgensis terug tot ondersoort van Epeolus tarsalis. Epeolus tarsalis is in ons land slechts bekend van De Beer en Saeftinge. De laatste waarnemingen in het EIS-bestand komen van Saeftinge (1972 en 1973). Petit (1996) meldt van deze vindplaats bovendien twee mannetjes op 19 september 1976. Deze vlogen op jacobskruiskruid Senecio jacobaea op een dijk aan de zuidkant van het gebied. In 1992 en 1994 kon de soort hier niet worden teruggevonden.Colletes halophilus werd wel gevonden. Dit is de gastheer van E. tarsalis. Meer onderzoek is nodig om vast te stellen of deze Zeeuwse zeldzaamheid zich heeft weten te handhaven. 
Artikel schorviltbij van Albert de Wilde
Foto's van Albert de Wilde:
http://www.ahw.me/img/epeolus_tarsalis306_16b_ma.html
http://www.ahw.me/img/epeolus_tarsalis306_07b_ma.html
http://www.ahw.me/img/epeolus_tarsalis304_17b_fe.htm
 
Schorviltbij (vr) (foto beschikbaar gesteld door Albert de wilde:http://www.ahw.me)
 
Schorviltbij onderkant achterlijf (foto beschikbaar gesteld door Albert de wilde:http://www.ahw.me)