Gewone klokjesglansbij
Dufourea dentiventris
Kleine zwarte, dun behaarde bijen met laag ingeplante antennen
Lengte: vr & m 7 mm
Lees meer

Grafiek en kaartje naar T.M.J .Peeters et al.
Kleine zwarte, dun behaarde bijen met laag ingeplante antennen; voorvleugels met twee submarginale cellen; , lengte 7 mm.
Vrouwtje: antennen opvallende kort; bovenkant bovenkant borststuk (mesonotum) dicht gepuncteerd, schenen geel tot bruinachtige behaard.
Mannetje: antennen opvallende lang; 5e sterniet opzij met driehoekige tand.
Vliegperiode: juli - augustus
Habitat: bosranden en aangrenzend grasland.
Nesten: zelf gegraven nest in de grond.
Bloembezoek
Is geheel afhankelijk van (gespecialiseerd op) onder meer: grasklokje, kluwenklokje, ruigklokje (Westrich, 2018).
Voorkomen in Nederland: Zeer zeldzaam in Zuid-Limburg.
Koekoeksbijen: gewone pantserbij (Biastes truncatus)
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan:  In Nederland kwam de soort vroeger voor op de Veluwe en in Limburg. Recent is de soort alleen nog van een enkele vondst in Zuid-Limburg bekend. Of deze zeldzame glansbij nog op de (relatief slecht onderzochte) Veluwe voorkomt is niet bekend. Dufourea dentiventris wordt vooral gevonden langs bosranden en op kalkgraslanden. Het is een oligolectische soort die gespecialiseerd is op klokjes (Campanula
 
Gewone klokjesglansbij - Dufourea dentiventris
 
 
 
Gewone klokjesglansbij - Dufourea dentiventris (vr)