Grote kegelbij
Coelioxys conoidea
Met brede witte haarbanden die in het midden zijn onderbroken. Vrouwtje met spits achterlijf
Lengte: vr12-16, m 12-15mm
Lees meer..
 
 
 
 

Met brede witte haarbanden die in het midden zijn onderbroken; Binnen sporen van de achter schenen sterk verschillend; binnenspoor duidelijk gekromd en spits buitenspoor recht en stomp.
Vrouwtje: met een zeer spits toelopend achterlijf; mannetjes met doorns op het einde achterlijf. haarband tergiet 5 wit.
Mannetje: haarband tergiet 5 bruin, punt van het achterlijf (tergiet 7) met 8 doorns.
Vliegperiode: juni-augustus.
Habitat: kustduinen en in het verleden ook binnenlandse zandgronden en Midden- en Zuid-Limburg.
Nesten en milieu: parasiteert in nesten van behangersbijen ( in Nederland waarschijnlijk kustbehangersbij die op open zandige plekken voorkomt.
Bloembezoek: bezoekt alleen bloemen voor nectar. naar Westrich (1989) onder meer gewone rolklaver, kleine tijm, zandblauwtje, zeedistel, speerdistel, knikkende distel, knoopkruid, schermhavikskruid.
Voorkomen in Nederland: Zeer zeldzaam.
Beheer: eventueel door begrazing dichtgroeien van open plekken voorkomen.
 
Plaat Terug
 
Vrouwtje -- Terug