Aardhommel
Bombus terrestris
Bijen met twee gele banden een op het borststuk en een op het achterlijf, achterlijfspunt wit.
Lengte: kon. 20-23 mm, w 11-17 mm , m 14-16 mm.
Lees meer
 

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.--
Koningin en werksters: punt achterlijf (tergieten 3-6) geheel of grotendeels wit; borststuk vooraan met 1 gele band en achterlijf op het 2 tergiet (voorste helft achterlijf) met 1 gele band; band borststuk vaak okerkleurige en loopt niet door tot de vleugelbasis; lengte kon. 20-23 mm; w. 11-17 mm.
Mannetje: voorhoofd zonder gele haren; lengte 14-16.
Vliegperiode: maart - tot in oktober.
Nesten: nestelt  in de grond en onder meer in spouwmuren.
Habitat: vrijwel alle bloemrijke habitats binnen en buiten het stedelijke gebied, maar ontbreek vaak lokaal in het intensief agrarisch cultuurlandschap.
Bloembezoek
Op de meeste planten waar ook honingbijen op vliegen. onder meer: artisjok, boerenkrokus, braam, budleja, gewone berenklauw, gewone smeerwortel,grof biesook, grote kaardenbol, kardoen, knoopkruid, pompoen, rode klaver,
Houtige soorten: appel, boswilg, geoorde wilg, peer, trosbes, (onder meer M.Roos, 2012).
Voorkomen in Nederland: zeer algemeen; is een van de meest algemeen voorkomende hommels, die in vrijwel iedere tuin voorkomt.
Koekoekshommel: grote koekoekshommel (B.vestalis).
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: De aardhommel lijkt sterk op Bombus cryptarum, B.lucorum en B. magnus. Er kunnen enkele geringe kleurvariaties optreden, bijvoorbeeld dieren met een rossige achterlijfspunt of met rood gekleurde haren op de achterpoten. Ook de gele band op het borststuk kan nagenoeg ontbreken. De soort is in het gehele land algemeen en wordt in allerlei biotopen gevonden, ook in de stedelijke omgeving. Het nest wordt ondergronds gebouwd, maar ook bijvoorbeeld in spouwmuren. De koninginnen zijn groot en vliegen vrij traag in vergelijking tot verwante soorten. Het is een polylectische soort. Haar koekoekshommel is B.vestalis. De vliegtijd loopt van maart tot en met oktober, waarbij de mannetjes en jonge koninginnen in juni verschijnen. Doordat de soort intensief bestudeerd is in verband met het gebruik voor bestuivingsdoeleinden in de tuinbouw (vnl. tomatenteelt) is de biologie goed bekend.
 
Aardhommel - Bombus terrestris
 
Aardhommel - Bombus terrestris -
 
Aardhommel - Bombus terrestris (foto Thijs de Graaf: http://www.tuin-thijs.com) -
 
Aardhommel - Bombus terrestris