Weidehommel
Bombus pratorum
Voorkant borststuk en voorkant achterlijf met een gele band; laatste is soms slecht zichtbaar; de laatste 3 achterlijfsementen oranjerood behaard.
Lengte: 15-17mm; w. 9-14mm; 11-13 mm.
 
Lees meer
Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.
Koningin en werkster: punt achterlijf roodachtig; borststuk met gele band, 2e tergiet ( voorste helft achterlijf) met gele haren of vaak met een gele band; lengte kon.15-17mm; w. 9-14mm.
Mannetje: lengte 11-13 mm.
Dde weidehommel is zeer gemakkelijk in het veld te herkennen.
Vliegperiode: maart - september.
Nesten: voornamelijk boven de grond zowel in vegetaties als in andere holtes.
Habitat: allerlei bloemrijke landschapselementen, inclusief tuinen.
Bloembezoek: allerlei planten, onder meer: bieslook, boswilg, geoorde wilg, gewone smeerwortel, grauwe wilg, hondsdraf, knautia, knopig helmkruid, nectaroscorum, rode ribes, rode klaver,  rode zonnehoed.
Voorkomen in Nederland: zeer algemeen.
Koekoekshommels: vierkleurige koekoekshommel (B. sylvestris) en gewone koekoekshommel (B.campestris)
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: De weidehommel varieert sterk in kleur. De vrouwtjes zijn zwart met een rood-oranje achterlijfspunt. Ze hebben een gele band op het borststuk en op het achterlijf, die echter ook vaak deels of geheel kan ontbreken. Bij de mannetjes is de mate van geelkleuring ook zeer verschillend, maar dikwijls zijn de dieren overwegend geel gekleurd. Afgevlogen mannetjes zijn gemakkelijk te verwarren met die van de veenhommel Bombus jonellus. De soort is waarschijnlijk in het gehele land algemeen, maar er zijn nog voldoende witte plekken op de kaart weg te werken. De soort wordt in allerlei biotopen aangetroffen, ook in de stedelijke omgeving. De weidehommel nestelt onder- of bovengronds, met een volkgrootte van 50 tot 120 individuen. Het is een polylectische soort. Koekoekshommels zijn B. sylvestris en B.campestris. De weidehommel heeft een korte levenscyclus en is in augustus vaak alweer verdwenen.
   
Weidehommel - Bombus pratorum Terug
 
Weidehommel - Bombus pratorum Terug
 
Weidehommel - Bombus pratorum - Terug
 
Weidehommel - Bombus pratorum - Terug
 
Weidehommel - Bombus pratorum Terug