Moshommel
Bombus muscorum
Bruin- en bruingeelachtig behaarde bijen zonder zwarte haren; de onderkant min of meer wit behaard. Lijkt veel op lichte kleurvorm van de heidehommel.
Lees meer
 
 

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.
Vrouwtje: borststuk zonder band; bovenkant borststuk roodbruin en achterlijf ca. geelbruin behaard en zonder zwarte haren; lengte kon. 17-19 mm, w 10-16 mm.
Mannetje: lengte 13-15 mm.
Vliegperiode: april tot in oktober
Nesten: in kruidlagen boven de grond.
Habitat: duinen, kwelders, graslanden, bermen, dijktaluds, laagveengebieden, vochtige heidegebieden; forageert ook in droge milieus.
Bloembezoek
Op allerlei bloemen; op Vlieland en andere Waddeneilanden (inclusief de Duitse) onder meer op gewone ossentong, gewone rolklaver, knikkende distel, melkkruid, rode klaver, rode ogentroost, witte klaver,vogelwikke, (eigen waarnemingen); verder op dophei, grote kattenstaart, grote ratelaar,  hondsdraf, lamsoor, veldlathyrus, wilgenroosje (M.Roos, 2012).
Voorkomen in Nederland: vrij zeldzaam in Noord- en Zuidwest-Nederland; algemeen op de Waddeneilanden.
Koekoeksbijen: gewone koekoekshommel.
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: De moshommel kwam vroeger verspreid over het gehele land voor, op de hogere zandgronden minder algemeen dan in het westelijk deel van het land. In het binnenland werd zij vanaf 1980 nog slechts op enkele plekken gevonden. In het delta- en waddengebied daarentegen wordt ze nog vrij regelmatig aangetroffen. De soort prefereert kwelders, bloemrijke (vaak natte) graslanden, laagveengebieden en vochtige heidegebieden. Het nest wordt meestal bovengronds in de kruidlaag gemaakt. De volkeren bevatten 40 tot 120 individuen. De werksters reageren agressief op verstoring van het nest. De moshommel is polylectisch. De nesten worden soms geparasiteerd door de grote mierwesp Mutilla europaea en de parasietvlieg Brachycoma devia.
   
Moshommel - Bombus muscorum op gewone ossentong Terug
 
Moshommel Terug
 
Moshommel Terug
 
Moshommel Terug
 
Moshommel Terug
 
Moshommel Terug
 
Moshommel Terug
 
Moshommel Terug
 
Moshommel Terug
 
Moshommel Terug
 
Moshommel Terug
 
Moshommel Terug
 
Moshommel Terug
 
Moshommel Terug
 
Moshommel Terug
 
Moshommel - Bombus muscorum (foto Niels Sloth: Http://www.Biopix.dk) -- Terug
 
Moshommel - Bombus muscorum (foto Niels Sloth: Http://www.Biopix.dk) Terug
 
Moshommel - Bombus muscorum (foto Niels Sloth: Http://www.Biopix.dk) Terug