Grote aardhommel
Bombus magnus
Vrijwel identiek met aardhommel. Als bij Grote aardhommel - Bombus magnus niet op de doorlopende gele band op het borst stuk wordt gelet is het verschil met andere aardhommels niet te zien
Lengte: kon. 19-22 mm; wr 11-17 mm; m 14-16 mm.
Vrij zeldzaam
Drachtplanten: in de zomer vaak op dophei; verder op allerlei planten.
Koekoeksbij: niet bekend
Volledige tekst
Foto's
Koningin en werkster
 
 
 
 
 
-
Koningin en werkster: punt achterlijf geheel of grotendeels wit; borststuk vooraan met 1 gele band die tot onder de vleugelaanhechting (vleugelbasis) doorloopt; achterlijf op het 2 tergiet (voorste helft achterlijf) met 1 gele band; lengte kon. 19-22 mm; w 11-17 mm.
Mannetje: kop zonder gele haren; lengte 14-16 mm.
Vliegperiode: maart tot in oktober.
Nesten: in de grond
Bloembezoek: in bepaalde delen van het land in de zomer vaak op dophei en struikhei (Peeters et al. 2012); verder op allerlei planten. Het voorkomen van deze bij in Zuid-Beveland lijkt daar op te wijzen, zowel gewone dophei en struikhei komen hier niet of zeer spaarzaam voor. In Zuid-Beveland was struikhei in de jaren tachtig van de vorige eeuw beperkt tot spoorwegbermen bij Kruiningen).
Voorkomen in Nederland: vrij zeldzaam.
Koekoeksbijen: niet bekend
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: De soort is gemakkelijk te verwarren met andere soorten van de aardhommel-groep: Bombus cryptarum, B. magnus en B. terrestris. Bombus magnus werd in 1911 door Vogt beschreven als vorm van B. lucorum, en omstreeks 1950 als aparte soort erkent. De verspreiding van deze soort is nog onvoldoende bekend. Het verspreidingskaartje suggereert dat de soort vrij algemeen is in grote delen van het land. Ze wordt vanaf 1980 slechts lokaal aangetroffen. Nesten zijn in ons land nog niet gevonden. Ook zijn er nog geen koekoekshommels bekend. De soort begint pas eind april te vliegen, het geen een duidelijk verschil is met de andere soorten van de aardhommel-groep.
 
Grote aardhommel - Bombus magnus (foto Henk Wallays: http://tinyurl.com/7ptc4m9
 
Grote aardhommel - Bombus magnus
 
Grote aardhommel - Bombus magnus