Boomhommel
Bombus hypnorum
Boomhommel - Bombus hypnorum is een van de gemakkelijkste herkenbare hommels. Grotendeels zwart behaard, achterlijfspunt wit, bovenkant borststuk bruin behaard.
Lengte: kon. 17-20 mm; w. 8-18 mm; m. 14-16 mm.
Lees meer

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.--
Koningin en werkster: punt achterlijf geheel of grotendeels wit; borststuk grotendeels bruinbehaard; lengte kon. 17-20 mm; w. 8-18mm.
Mannetje: 1e en 2e tergiet vaak helder bruinachtig behaar; lengte14-16 mm.
Vliegperiode: begin maart tot in oktober
Nesten: boomholtes, vogelnestkastjes.
Habitat: allerlei bloemrijke landschapselementen.
Bloembezoek
Allerlei bloemen, onder meer: blauwe bosbes, blauwe zeedistel, braam, framboos, grote kaardenbol, rode klaver, vingerhelmbloem, vogelwikke, voorjaarhelmkruid, wilgenroosje, Houtige soorten:aalbes, appel,brem, boswilg, geoorde wilg, grauwe wilg,  linde. mahonia, peer, rode ribes, sporkehout, struikhei,(onder meer M.Roos, 2012).
Voorkomen in Nederland: vrij algemeen in het grootste deel van het land.
Koekoeksbijen: boomkoekoeks hommel (Bombus norvegicus).
Fragment samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: In het veld is de soort gemakkelijk te herkennen aan het bruine borststuk en de witte achterlijfspunt. Sommige individuen hebben een bijna zwart borststuk. De soort is in ons land vrij algemeen, maar zeker niet overal te vinden. Ze is sterk gebonden aan het stedelijk gebied en bossen, minder aan cultuurlandschappen met bomenrijen, bosjes en landgoederen. De nesten bevatten 80-400 dieren. De boomhommel is een polylectische soort. De boomhommel reageert agressief op verstoringen van haar nest. [
 
Boomhommel - Bombus hypnorum (kon.) -
 
Boomhommel - Bombus hypnorum
 
Boomhommel - Bombus hypnorum (foto Thijs de Graaf: http://www.tuin-thijs.com) --
 
Boomhommel - Bombus hypnorum (foto Wolfgang Rutkies: http://www.rutkies.de)