Gewone koekoekshommel
Bombus campestris
Grotendeels zwart bijen met sterk wisselende gele beharing, de vrouwtjes kunnen voor het overgrote deel geel behaard zijn. Het tweede achterlijfssegment bij de mannetje met zwarte haren.
Lengte: vr 17-22 mm; m 15-17 mm
Lees meer
Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.--
Vrouwtje: borststuk met 2 bruingele tot goudgele banden, punt achterlijf bruingeel tot aan de zijkanten goudgeel behaard;
lengte vr.18-22mm.
Mannetje: het tweede achterlijfssegment bij de mannetje met zwarte haren; lengte15-17 mm.
Vliegperiode: eind maart - begin oktober.
Nesten: Koekoekshommel
Habitat: in vrijwel alle (min of meer klein schalige) landschapselementen.
Bloembezoek
Blauwe knoop, braam, haagwinde, hondsdraf, knautia, knoopkruid, koninginnekruid, paardenbloem, witte klaver (M.Roos, 2012.)
Voorkomen in Nederland: vrij algemeen tot algemeen in het oostelijke deel van het land, in het duingebied en Zuidwest-Nederland elders zeldzaam.
Koekoeksbijen: zie samenvatting
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: De gewone koekoekshommel komt algemeen voor over geheel Nederland. Vroeger was dit waarschijnlijk de meest algemene koekoekshommel. Tegenwoordig lijkt de soort schaarser dan Bombus sylvestris en B. bohemicus. De belangrijkste gastheer in Nederland is waarschijnlijk de akkerhommel Bombus pascuorum. Voor een groot aantal hommelsoorten blijft het echter de vraag of B. campestris werkelijk bij hun parasiteert. Zo werd waargenomen dat deze soort binnendringt in de nesten van Bombus humilis, B. pomorum, B. pratorum, B. muscorum en B. soroeensis. Ook werd de soort gevonden samen met B. veteranus (pers. obs. T. Peeters). De soort vliegt van april tot in oktober, de mannetjes vanaf begin mei.
 
Gewone koekoekshommel - Bombus campestris Josef Dvorak) Terug
 
 
Gewone koekoekshommel - Bombus campestris (m) (foto http://www.corzonneveld.nl
 

Gewone koekoekshommel - Bombus campestris (vr)
(foto Henk Wallays: http://tinyurl.com/7ptc4m9)