Grote koekoekshommel
Bombus vestalis
Borststuk met met een duidelijke gele band en een zwak gele bandachtige beharing op het achterlijf.
Lengte: vr. 20-23 mm; m 15-17 mm.
Lees meer..
 
 
 

-
Vrouwtje: punt achterlijf geheel of grotendeels wit; borststuk vooraan met een bruingele band die doorloopt tot net voorbij de vleugelinplanting; achterlijf zonder opvallende gele banden of voor de witte beharing op de achterlijfspunt zwakke tot duidelijk gele, bandvormige beharing die in het midden meestal duidelijk is onderbroken of beperkt is tot een (zwakke) gele beharing aan de zijkanten van het 3e sterniet; de vleugels zijn tamelijk donker; lengte 20-23 mm.
Mannetje: 3e metatarsus kort behaard; lengte 15-17 mm.
Vliegperiode: maart tot in september.
Habitats: in allerlei bloemrijke landschapselementen, in principe als bij aardhommel.
Nesten: parasteert bij aardhommel.
Bloembezoek: op allerlei planten.
Voorkomen in Nederland: vrij algemeen tot vrij zeldzaam.
Gastheer: aardhommel (B.terrestris).
 
Grote koekoekshommel - Bombus vestalis
 
Grote koekoekshommel - Bombus vestalis -
 
Grote koekoekshommel - Bombus vestalis - (foto r Henk Wallays: http://tinyurl.com/7ptc4m9)
 
Grote koekoekshommel - Bombus vestalis -  
 
Grote koekoekshommel - Bombus vestalis (foto http://www.tuin-thijs.com)