Tweekleurige koekoekshommel
Bombus bohemicus
Voorzijde borststuk met brede lichtgele band, achterhelft van achterlijf wit behaard.
Lengte: vr 18-26 mm ; m 15-18 mm.
Lees meer..
 

--
Vrouwtjes: borststuk vooraan met 1 gele band en achterlijf zonder opvallende gele banden. Een duidelijke gele beharing op het 3 tergiet ontbreekt, of is alleen opzij zwak aanwezig. Deze bij kan zeer gemakkelijk worden verward met grote koekoekshommel (Bombus vestalis) ! Lengte. w.14-20 mm.
Mannetje: Lengte. Beschrijving mannetjes volgen na april.
Vliegperiode: vrouwtjes begin april-eind juni; mannetjes. eind jun-begin september.
Nesten: Koekoeksbij.
Habitat: als gastheer, bosranden, grazigevegetaties; ook in tuinen en parken; vrijwel zeker ook in openbaar groen.
Bloembezoek: allerlei bloemen onder meer: blauwe bosbes, braam, brunel,  groot streepzaad, hondsdraf, paardenbloem, schermkavikskruid, struikhei, vertakte leeuwentand, wilde marjolein, zandblauwtje
Voorkomen in Nederland: buiten de zeeklei en laagveen gebieden algemeen; daarbuiten zeldzaam.
Gastheer: veldhommel Bombus lucorum.
 
Tweekleurige koekoekshommel - Bombus bohemicus (vr) ---
(foto Thijs de Graaf http://www.tuin-thijs.com
 
Tweekleurige koekoekshommel ( een afgevlogen m)