Planten die worden bezocht door lapse behangersbij - Megachile laponica
Wilgenroosje - Chamerion angustifolium -- (Teunisbloemfamilie - Onagraceae)
Een overblijvende (vaste) plant. Bloeiperiode: juli - september. Hoogte: 0,5-1,7 m
Milieu en groeiplaats: vochtige tot droge, voedselarme tot matig voedselrijke, in hoofdzaak zandige en lemige bodems; in duinen, op kap- en brandvlakten, in zandgroeven, hakhoutbosjes, houtwallen, spoor-, weg- en kanaalbermen, op braakliggende terreinen