Planten die worden bezocht door papaverbij - Hoplitis papaveris
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
Overige kruidachtige planten