Kleine sachembij
Anthophora bimaculata
Kleine bijen met groenachtige ogen en grijsachtige haarbanden op het achterlijf
Lengte: vr & m 8-9 mm
Lees meer
 

Grafiek en kaartje naar T.M.J .Peeters et al.
Vrouwtje: gezicht geel gevlekt (clypeus en labrum geel met boven het midden grote zwarte vlekken)
Mannetje: voorhoofd en thorax roodgeel behaard; gezicht geel.
Vliegperiode: half juni - begin augustus
Habitat: in zandige milieu. Volgens Westrich (1989) onder meer rivierduinen, zandafgravingen, bosranden, spoordijken en ruderale plaatsen.
Nesten: in de grond
Bloembezoek
Echt bitterkruid, gewone ossentong, gewoon biggenkruid, grote centaurie, grote kattenstaart. hazenpootje, slangenkruid, speerdistel, Valse salie, witte klaver, zandblauwtje (Westrich (2018).
Voorkomen in Nederland: zeer zeldzaam of verdwenen.
Koekoeksbijen: zandloperbij (Ammobates punctatus) eveneens zeer zeldzaam of verdwenen.
Fragment samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: De soort wijkt af van andere soorten uit het geslacht en werd daarom vroeger in een apart genus (Heliophila) geplaatst. De soort kwam vroeger verspreid voor over Zuid-Nederland en moet vrij algemeen zijn geweest in zandige streken. Ze is echter zeer sterk achteruit gegaan en waarschijnlijk verdwenen uit ons land. De laatste vangsten waren een vrouwtje te Simpelveld in 1954 en enkele exemplaren op het stationsemplacement van Tienray in 1972 en 1973. De nesten worden door het vrouwtje in zandige bodems gegraven. Het is een polylectische soort. (Bron onderstaande link nederlandsesoorten)
 
Kleine sachembij - Anthophora bimaculata Terug
 
 
 
Kleine sachembij - Anthophora bimaculata (Vr) Terug
 
Kleine sachembij - Anthophora bimaculata (Vr) - (fotoH. Wallays http://tinyurl.com/7ptc4m9) Terug
 
Kleine sachembij - Anthophora bimaculata (Vr) - (foto Henk Wallays http://tinyurl.com/7ptc4m9) Terug
 
Zandloperbij (Ammobates puntatus) Terug