Er zijn slechts enkele waarnemeningen in de periode
april - juni

 

Mooie sachembij
Anthophora aestivalis
Een levendig gekleurde hommelachtige behaarde bij
Lengte: vr 13-16, m 13-15 mm
Lees meer

Kaartje naar T.M.J .Peeters et al.
Vrouwtje: borststuk met zwarte band; 1e - 4e tergiet met al dan niet onderbroken witte haarbanden; scopa wit..
Mannetje: de eerste 2 tergieten wit , de overige zwart behaard; de clypeus geel met bovenaan 2 zwarte vlekken of gele tekening min of meer omgekeerd T-vormig; eerste en laatste voetleden vande middelste poot met zwarte haarfranje. .
Vliegperiode: Half mei- half juni
Habitat: nog niet goed duidelijk.
Nesten: nestelt in hoofdzaak  in geërodeerde steile wanden (zand, leem, rivierklei, maar ook kunstmatige wanden zoals  wanden van groeves en lemen muren (Westrich. 1889)
Bloembezoek
Esparcette, geel zonneroosje, hondsdraf, paarse dovenetel, rode klaver, witte dovenetel, veldsalie, wondklaver (Westrich, 2018).
Voorkomen in Nederland: zeer zeldzaam; recent weer waargenomen in Gelderse Poort
Koekoeksbijen: witte rouwbij (Melecta luctuosa)
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: In Nederland is de soort alleen bekend van enkele oude vangsten in Zuid-Limburg. De laatste vangst betreft een mannetje uit Epen (1946). De soort nestelt vrijwel uitsluitend in steile kanten of in oude lemen wanden. Het is een polylectische soort, waarvan ons land tot op heden geen bloembezoek bekend is. (Bron onderstaande link nederlandsesoorten)
Meer info en foto's: http://www.wildbienen.de/eb-aaest.htm  
Determination author photos Josef Dvorák: Dr.Christian Schmidt-Egger
 
Mooie sachembij - Anthophora aestivalis Terug
 
 
 
 
 
Mooie sachembij - Anthophora aestivalis(vr) Terug
 
Mooie sachembij - Anthophora aestivalis(vr) Terug
 
Mooie sachembij - Anthophora aestivalis(vr) ( Terug
 
Mooie sachembij - Anthophora aestivalis(vr) Terug