Kleine wolbij
Anthidium punctatum
Bijen met een dubbele rij witte stippen en dwarsvlekken op het achterlijf.
Lengte: vr & mm 8 - 9 mm.
Vrij zeldzaam
Drachtplanten: in hoofdzaak op gewone rolklaver.
Koekoeksbijen: niet bekend
Volledige tekst
Foto's
Mannetje
Kop mannetje
Mannetje Millingerwaard
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda bij kaartje
A Algemeen tot vrij algemeen per provincie of een groot gedeelte daarvan: meer dan 10 uurhokken verspreid
R Regionaal algemeen met 6-10 uur hokken
L Locaal of een kleine regio met 3-5 uur hokken
0 1-2 hokken. 0 symboliseert ook gebieden die misschien sterk onderbemonsterd zijn.
Het verspreidingskaartje is globaal. Het betreft waarnemingen na 1990. In hoofdzaak gebaseerd op het boek De Nederlandse bijen (Peeters et al., 2012)
De kaartjes zijn voorlopig; ze worden in de winter van 2015-2016 vervangen.
--
Vrouwtje: gezicht gewoonlijk zwart; scopa wit, poten grotendeels zwart (in Zuidelijk Europa oranjerood zie plaat); borststuk roodbruin behaard, later verkleurend naar geelbruin.
Mannetje: 7 tergiet rond uitgesneden en met een doorntje in het midden; 1 e tergiet met 1 vlek aan beide zijkanten, 2-5e tergiet met 2 vlekken.
Vliegperiode: eind mei-half augustus
Habitat:schraalgrasland, duinen en ruderale terreinen onder meer spoorwegemplacementen. Tussen 1980 en 1990 veel op het verlaten spoorwegemplacement van Simpelveld daar steeds op gewone rolklaver verder ook NS-/haventerrein Born. In de millingerwaard een mannetje gefotografeerd tussen sikkelklaver, op rivierduintjes. In Nederland vaak gestoorde en dynamische plekken.
Nesten: de bij nestelt in de grond, vooral tussen stenen en los puin. Ze bouwt bijna ronde broedcellen uit plantenharen.
Bloembezoek:onder meer gewone rolklaver en sikkelklaver. Westich (1989) geeft meer soorten op.
Voorkomen in Nederland: vrij zeldzaam in Zuid-Limburg, rivierengebied, de duinen en op Texel.
Koekoeksbijen: niet bekend.
 
 
 
 
 
Kleine wolbij - Anthidium punctatum (m) Terug
 
Kleine wolbij - Anthidium punctatum (m) Terug
 
Kleine wolbij (Mannetje Millingerwaard 17 juli 2013) Terug
 
Kleine wolbij (Kop mannetje, collectiemateriaal Born, haven-/NS-terrein 1986) Terug
 
Kleine wolbij (7 tergiet rond uitgesneden en met een doorntje in het midden) Terug t