Kleine harsbij
Anthidiellum strigatum
In samenwerking met Albert Jacobs
Een kleine gedrongen, wespachtig gekleurde bij
Lengte 5-7mm
Lees meer..
 
 

Vrouwtje: clypeus zwart, naast de ogen met gele tot witte vlekken; scopa wit/witgeel.
Mannetje: gezicht en kaken geel tot witgeel; 6e sterniet met een lange schuin naar achter gerichte stekel; 7e tergiet in het midden met een tand; 2e-5e sterniet met vrij lang borstelig behaard.
Vliegperiode: juni - augustus.
Habitat: randen van naadbossen grenzend en in de omgeving van heide vegetaties, schrale graslanden en bermen.
Nesten: De vrouwtjes metselen een omgekeerd druppelvormig nest van ongeveer 1 cm tegen stenen en stammen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van plantenvezels en hars. Door het gebruik van hars als bouwmateriaal nestelt de soort bij voorkeur in de buurt van naaldbomen.
Bloembezoek: voornamelijk op gewone rolklaver; verder onder meer op zandblauwtje en braam.
Voorkomen in Nederland: vrij algemeen in Zuidoostelijk deel van Nederland; elders op de zandgronden zeldzaam tot zeer zeldzaam.
Koekoeksbijen: gele tubebij (Stelis signata) deze bij is uit Nederland verdwenen.
Beheer: kleine harsbij foerageert in vegetaties van voedselarme tot schrale bodems. Als deze vegetaties ecologisch worden beheerd, worden ze hoogstens 1 x per jaar na de vlieg periode gemaaid of worden extensief begraasd. Maaien tijdens of een aantal weken voor de vliegperiode is fataal.
 
Kleine harsbij - Anthidiellum strigatum (vr) Terug
 
Kleine harsbij - Anthidiellum strigatum Terug
 
Kleine harsbij - Anthidiellum strigatum op gewone rolklaver Terug
 
Kleine harsbij - Anthidiellum strigatum op braam Terug
 
Kleine harsbij - Anthidiellum strigatum op akkerdistel Terug
 
Kleine harsbij: mannetje in slaapstand Terug
 
Kleine harsbij: mannetje
 
Paring kleine harsbij- Terug
 
Nest kleine harsbij Terug
 
Nest kleine harsbij Terug
 
Nest kleine harsbij - Terug
 
Nest kleine harsbij Terug
 
Vier nestcellen zaten op een gecreosoteerde afrasteringpaal Terug
Mijn eerste waarneming van nestcellen van de Kleine harsbij was op 29-06-2005. De vier nestcellen zaten op een gecreosoteerde afrasteringpaal (zie foto's) die stond in een natuurgebied dat bestaat
uit naald-en loofbos en heide. Ongeveer een jaar later waren drie van de vier nestcellen uitgelopen
 
De broedcellen zijn uitgekomen Terug
 
Kleine harsbij op heelblaadjes (vr links, m rechts) Terug