Kleine harsbij
Anthidiellum strigatum
In samenwerking met Albert Jacobs
Een kleine gedrongen, wespachtig gekleurde bij.
Lengte: vr & m 5-7 mm.
Vrij algemeen in Zuidoostelijk deel van Nederland
Drachtplanten: in hoofdzaak gewone rolklaver.
Koekoeksbijen: gele tubebij (Stelis signata) deze bij is uit Nederland verdwenen.
Volledige tekst
Foto's
Vrouwtje Foto's nesten
Mannetje Paring kleine harsbij
Nestcellen op gecreosoteerde paal!
Bloembezoek
Rolklaver Braam
Akkerdistel Heelblaadjes
 
 
Legenda bij kaartje
A Algemeen tot vrij algemeen per provincie of een groot gedeelte daarvan: meer dan 10 uurhokken verspreid
R Regionaal algemeen met 6-10 uur hokken
L Locaal of een kleine regio met 3-5 uur hokken
0 1-2 hokken. 0 symboliseert ook gebieden die misschien sterk onderbemonsterd zijn.
Het verspreidingskaartje is globaal. Het betreft waarnemingen na 1990. In hoofdzaak gebaseerd op het boek De Nederlandse bijen (Peeters et al., 2012)
De kaartjes zijn voorlopig; ze worden in de winter van 2015-2016 vervangen.
--
Een kleine gedrongen, wespachtig gekleurde, weinig behaarde en sterk gepuncteerde bij; zijkant borststuk (mesopleurum) vooraan met een lijst en het schildje (scutellum) sterk plaatvormig verlengd (steekt voorbij het pronotum uit) zie foto; klauwlid met hechtlapje (pulvillus zie voorbeeld metselbijen) lengte 5-7 mm.
Vrouwtje: clypeus zwart, naast de ogen met gele tot witte vlekken; scopa wit/witgeel.
Mannetje: gezicht en kaken geel tot witgeel; 6e sterniet met een lange schuin naar achter gerichte stekel; 7e tergiet in het midden met een tand; 2e-5e sterniet met vrij lang borstelig behaard.
Vliegperiode: juni - augustus.
Habitat: randen van naadbossen grenzend en in de omgeving van heide vegetaties, schrale graslanden en bermen.
Nesten: De vrouwtjes metselen een omgekeerd druppelvormig nest van ongeveer 1 cm tegen stenen en stammen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van plantenvezels en hars. Door het gebruik van hars als bouwmateriaal nestelt de soort bij voorkeur in de buurt van naaldbomen.
Bloembezoek: voornamelijk op gewone rolklaver; verder onder meer op zandblauwtje en braam.
Voorkomen in Nederland: vrij algemeen in Zuidoostelijk deel van Nederland; elders op de zandgronden zeldzaam tot zeer zeldzaam.
Koekoeksbijen: gele tubebij (Stelis signata) deze bij is uit Nederland verdwenen.
Beheer: kleine harsbij foerageert in vegetaties van voedselarme tot schrale bodems. Als deze vegetaties ecologisch worden beheerd, worden ze hoogstens 1 x per jaar na de vlieg periode gemaaid of worden extensief begraasd. Maaien tijdens of een aantal weken voor de vliegperiode is fataal.
 
Kleine harsbij - Anthidiellum strigatum (vr) Terug
 
Kleine harsbij - Anthidiellum strigatum Terug
 
Kleine harsbij - Anthidiellum strigatum op gewone rolklaver Terug
 
Kleine harsbij - Anthidiellum strigatum op braam Terug
 
Kleine harsbij - Anthidiellum strigatum op akkerdistel Terug
 
Kleine harsbij: mannetje in slaapstand Terug
 
Kleine harsbij: mannetje
 
Paring kleine harsbij- Terug
 
Nest kleine harsbij Terug
 
Nest kleine harsbij Terug
 
Nest kleine harsbij - Terug
 
Nest kleine harsbij Terug
 
Vier nestcellen zaten op een gecreosoteerde afrasteringpaal Terug
Mijn eerste waarneming van nestcellen van de Kleine harsbij was op 29-06-2005. De vier nestcellen zaten op een gecreosoteerde afrasteringpaal (zie foto's) die stond in een natuurgebied dat bestaat
uit naald-en loofbos en heide. Ongeveer een jaar later waren drie van de vier nestcellen uitgelopen
 
De broedcellen zijn uitgekomen Terug
 
Kleine harsbij op heelblaadjes (vr links, m rechts) Terug