Gewone dwergzandbij
Andrena minutula
Kleine zwarte, dun behaarde bijen; 2 en 3e segment met witte haarbanden opzij Lengte: vr 6-7, m 5-7 mm
VLees meer..
 
 
 

--
Vrouwtje:1e segment achterlijf mat (bijna dof); fijn gerimpeld, soms fijn gepuncteerd; mesonotum mat/dof, punctering dicht en regelmatig; fimbria lichtbruinachtig; lLengte 6-7 mm
Mannetje:1e achterlijfssegment fijn gerimpeld; mesonotum dicht en regelmatig gepuncteerd; 3e vlaglid antenne breder dan lang; lengte 5-7 mm.
Vliegperiode: maart-eind augustus; vliegt in twee generaties per jaar.
Habitat: foerageert onder meer in randen van bossen en beplantingen, berm en kleinschalige graslanden, stadstuinen en ruigten.
Nesten en milieu: graaft nesten in lichte zandige bodems.
Bloembezoek: vliegt op vele tientallen drachtplanten
  Kruidachtige planten: bermooievaarsbek, bosaardbei, braam, fluitenkruid, gewone berenklauw, gewone ereprijs, gewoon duizendblad, grijskruid, herik, klein hoefblad, klein streepzaad, paardenbloem, peen, scherpe boterbloem, speenkruid, zevenblad, zwarte mosterd
  Houtige planten:boswilg, spaanse aak.
Voorkomen in Nederland: buiten de zeeklei- en laagveen gebieden vrij algemeen in het grootste deel van Nederland.
Koekoeksbijen: Nomada flavoguttata
Glimmende dwergzandbij - Andrena minutuloides
Deze bij is moeilijk van de gewone dwergzandbij te onderscheiden. Het lukt het beste als beide soorten als collectiemateriaal beschikbaar zijn.
Kenmerken als van de dwergzandbij. Verder: mesonotum matig glanzend; punctering duidelijk en iets onregelmatig; witte haarbanden opzij van het 2e en 3e segment zwak ontwikkeld; zijn alleen van de zijkant goed te zien.
 
Gewone dwergzandbij - Andrena minutula Terug
 
 
 
Gewone dwergzandbij (vr) Terug
 
Gewone dwergzandbij (vr) op veronica armena Terug
 
Gewone dwergzandbij (vr) op Veronica surculosa Terug
 
Gewone dwergzandbij (vr) op zeeraket Terug
 
Gewone dwergzandbij (vr) op zeeraket Terug
 
Gewone dwergzandbij (vr) op zeeraket Terug
 
Gewone dwergzandbij (vr) op zeeraket Terug
 
Gewone dwergzandbij (vr) op zeeraket Terug
 
Gewone dwergzandbij - Andrena minutula (m) Terug
 
Gewone kleine wespbij - Nomada flavoguttata - Terug