Variabele zandbij
Andrena varians
Bijen met en bruinachtig, vrij dicht behaard borststuk en dunner behaard achterlijf. Bij de vrouwtjes is de kleur van de overige beharing gevarieerd
Lengte: vr 9-11, m 9-10 mm
Lees meer..
 

-
Vrouwtje: bovenkant borststuk roestbruin, maar verblekend, onderkant donker (zwartachtig) tot witachtige behaard; eerste twee tergieten lang geelachtig/roestgeel behaard, de volgende tergieten met zwarte en kortere beharing het 3e segment soms ook bruin behaard; scopa aan de bovenkant donker tot bruinachtig de onderkant witachtig; lengte 9-11 mm.
Mannetje: bovenkant kop en borststuk bruinachtig behaard; 2e vlaglid antenne duidelijk langer dan het 3e; achterrand sternieten met duidelijk witte haarbanden; lengte 9-10 mm.
Vliegperiode: maart - half juni.
Foerageert onder meer in bosranden, bermen, parken en stedelijke beplantingen.
Nesten: in zandige bodems.
Bloembezoek: eenstijlige meidoorn, boswilg, sleedoorn, gewone esdoorn, scherpe boterbloem, zevenblad, paardenbloem en fluitenkruid; naar Westrich, 1989 ook: rode bes, echt barbarakruid, grote muur, klein hoefblad, kool, schietwilg, zuurbes,
Voorkomen in Nederland: vrij zeldzaam; dun verspreid in het grootste deel van het land.
Koekoeksbijen: Nomada panzeri (Sierlijke wespbij).
Beheer: tijdens de vliegperide kan beter niet worden gemaaid.
 
Variabel zandbij - Andrena varians Terug
 
 
 
Variabel zandbij - Andrena varians (vr) (Wikipedia commons auteur: Aiwok) Terug
 
Variabel zandbij - Andrena varians (vr) (Wikipedia commons auteur: Aiwok) Terug
 
Sierlijke wespbij - Nomada panzeri (vr) Terug