Witkopdwergzandbij
Andrena subopaca
Kleine zwarte bijen met witte beharing; 2e en 3e rugsegment met haarbandjes opzij; middelste segment borststuk (mesonotum) zeer dof
Lengte: vr 6-7, m 5-6 mm
Lees meer
 

-Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.-
Vrouwtje: fimbria bruinachtig; achterrand 3e segment achterlijf niet sterk neergedrukt; 2e segment achterlijf niet of nauwelijks gepuncteerd; lengte 6-7 mm.
Mannetje: achterlijf fijn gerimpeld en glanzend; mesonotum zeer fijn en nauwelijks zichtbaar gepuncteerd; scutellum dof; lengte 5-6,5 mm.
Vliegperiode: april - begin augustus. "De soort verschijnt reeds eind maart. Het vliegtijddiagram toont dat de vrouwtjes tot in augustus door vliegen. Deze zeer lange vliegtijd duidt volgens Westrich op een partiële tweede generatie".(bron: link Ned.soorten)
Habitat: foerageert in een groot aantal biotopen, onder meer in grazige vegetaties in bermen en op taluds , langs houtige begroeiingen en in zoomvegetaties
Nesten: nestelen in zandige en lichte minerale bodem.
Bloembezoek
Bermooievaarsbek,blauwe bosbes. bosaardbei, dolle kervel, fluitenkruid, gewone ereprijs, grote muur, herik, klein hoefblad, kool, paardenbloem, peen,voorjaarsganzerik, zevenblad,
Voorkomen in Nederland: Algemeen in het grootste deel van het land.
Koekoeksbijen: Nomada flavoguttata (Zwartsprietwespbij).
Fragment samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: In Nederland is Andrena subopaca algemeen en verspreid over het gehele land aangetroffen. Waarschijnlijk is het de algemeenste soort uit de minutula-groep. Andrena subopaca vliegt in allerlei biotopen en lijkt geen voorkeur voor een bepaalde grondsoort te hebben. De soort is univoltien en verschijnt reeds eind maart. Het vliegtijddiagram toont dat de vrouwtjes tot in augustus door vliegen. Deze zeer lange vliegtijd duidt volgens Westrich op een partiële tweede generatie.
(Bron: onderstaande link nederlandse soorten)
 
Witkopdwergzandbij - Andrena subopaca (Foto Thijs de Graaf http://www.tuin-thijs.com) Terug
 
Witkopdwergzandbij - Andrena subopaca Terug
 
Witkopdwergzandbij op bermooievaarsbek Terug
 
Witkopdwergzandbij op bermooievaarsbek Terug
 
Witkopdwergzandbij op bermooievaarsbek Terug
 
Witkopdwergzandbij op bermooievaarsbek Terug
 
Witkopdwergzandbij op bermooievaarsbek Terug
 
Witkopdwergzandbij op bermooievaarsbek Terug
 
Zwartsprietwespbij - Nomada flavoguttata Terug