Donkere zomerzandbij
Andrena nigriceps
Tamelijk dicht en grotendeels bruinachtig behaarde bijen; de vrouwtje .met brede haarbanden.
Lengte: vr 9-11 mm; m 8-9 mm.
Vrij zeldzaam op de binnenlandse zandgronden
Drachtplanten: allerlei soorten planten
Volledige tekst en foto's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda bij kaartje
A Algemeen tot vrij algemeen per provincie of een groot gedeelte daarvan: meer dan 10 uurhokken verspreid
R Regionaal algemeen met 6-10 uur hokken
L Locaal of een kleine regio met 3-5 uur hokken
0 1-2 hokken. 0 symboliseert ook gebieden die misschien sterk onderbemonsterd zijn.
Het verspreidingskaartje is globaal. Het betreft waarnemingen na 1990. In hoofdzaak gebaseerd op het boek De Nederlandse bijen (Peeters et al., 2012)
De kaartjes zijn voorlopig; ze worden in de winter van 2015-2016 vervangen.
--
Vrouwtje: gezicht zwart behaard; schedel bruinachtig behaard; brede bruingele haarbanden op segmenten van het achterlijf (de kleur verbleekt naar geelwit/vuilwit); een smal gedeelte van de segmenten is kort zwart behaard; fimbria zwartachtig; lengte 9-11 mm.
Mannetje: het achterlijf is dichter behaard dan bij het vrouwtje; het 5e en 6 tergiet geheel of gedeeltelijk grijsachtig behaard; lengte 8-10 mm.
Vliegperiode: half juni-half augustus.
Nesten: graaft nest in zandige bodems.
Habitat: in hoofdzaak op voedselarme tot schrale zandige bodems: langs heidevelden, droge schrale graslanden, bermen, stedelijk groen (Ede, Amersfoort)
Bloembezoek: foerageert op veel soorten planten. Voornamelijk graslandplanten, onder meer op: boerenwormkruid, gewoon duizendblad, viltganzerik, gewoon knoopkruid en zandblauwtje.
Voorkomen in Nederland: Vrij zeldzaam op de binnenlandse zandgronden; ook in stedelijke gebied.
Koekoeksbijen: niet bekend.
Beheer: grazige vegetaties moeten, afhankelijk van de voedselrijkdom van de bodem en de daarmee samenhangende soortensamenstelling gefaseerd en/of gedifferentieerd 1x of 2 x per jaar worden gemaaid. Grotere oppervlakten kunnen ook extensief worden begraasd. Dat is ook gunstig voor andere wilde bijen.
Opmerking foto's: de bovenste foto (met gewoon duizendblad) is gemaakt op een vijvertalud in Ede, grenzend aan houtige beplantingen (matig voedselrijke vrij droge bodem; de foto's met viltganzerik zijn gemaakt bij de Stichtse Rotonde in de gemeente Amersfoort (heischrale bodem in buitengebied). Van de mannetjes zijn helaas nog geen foto's beschikbaar. (Foto's gecontroleerd door Theo Peeters, EIS)
 
Donkere zomerzandbij (Andrena nigriceps) op gewoon duizendblad Terug
 
Donkere zomerzandbij (Andrena nigriceps) op viltganzerik Terug
 
Donkere zomerzandbij (Andrena nigriceps) op viltganzerik Terug
 
Donkere zomerzandbij (Andrena nigriceps) op viltganzerik Terug
 
Donkere zomerzandbij (Andrena nigriceps) op viltganzerik Terug
 
Donkere zomerzandbij (Andrena nigriceps) op viltganzerik Terug
 
Donkere zomerzandbij (Andrena nigriceps) op viltganzerik Terug