Lichte wilgenzandbij
Andrena mitis
Bruinachtig (vr) en grijswitachtig (m) behaarde bijen, met matig glanzend achterlijf en tergieten met zwak doorschijnende achterranden
Lengte: vr 10-11, m 8-10 mm
Lees meer
 
 

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.--
Vrouwtje: j gezicht bruingeel behaard; bovenkant borststuk en de eerste 2 tergieten bruinachtig behaard; scopa geelwitachtig; fimbria donker (bruinachtig); aanhangsel bovenlip (labrum) sterk versmald en niet uitgerand; lengte 10-11 mm.
Mannetje: gezichtgrijswit tot geelwitachtig behaard; borststuk geelbruin tot bruingrijsachtig behaard; tergiet 1-2 met lange afstaande geelwitachtige haren bezet;achterrand sternieten met witte haarbanden; lLengte 8-10 mm.
Vliegperiode: half maart - begin april.
habitat: onder meer in zandafgravingen, uiterwaarden en natuurontwikkelings terreinen lang de rivieren.
Nesten: in zandige bodems.
Bloembezoek
Is geheel afhankelijk van (gespecialiseerd op) wilgen onder meer boswilg, grauwe wilg, schietwilg
Voorkomen in Nederland: Vrij zeldzaam beneden de lijk Zwolle - Middelburg.
Koekoeksbijen: nog niet bekend.
Fragment samenvatting Raemakers, I. P., Smit, Jan, Peeters, T.M.J.: De mannetjes van Andrena mitis zijn in het veld nog net herkenbaar, maar door hun rusteloze vliegen moeilijk te observeren. De vrouwtjes lijken sterk op andere soorten van de helvola-groep.
Op het noorden na is de soort verspreid over ons land aangetroffen. Door de vroege vliegtijd en door het optreden in geringe aantallen wordt A. mitis waar­ schijnlijk regelmatig over het hoofd gezien. Echt algemeen is ze zeker niet.
Andrena mitis nestelt liefst in nogal open zand. Hier door is ze vooral aangewezen op heide- en zandverstuivingsgebieden, het rivierengebied en de duinen. Van de duinen zijn er weinig recente waarnemingen. In Zuid-Limburg is het aantal waarnemingen na 1950 juist sterk toegenomen. Hier stammen de meeste waarnemingen uit groeven en van de Brunsummerheide.
 
Lichte wilgenzandbij - Andrena mitis Terug
 
Lichte wilgenzandbij - Andrena mitis (vr) Terug
 
Lichte wilgenzandbij - Andrena mitis (vr) Terug