Oranje zandbij of duifkruidbij
Andrena marginata
Andrena marginata is vooral te herkennen aan het grotendeels oranje gekleurde achterlijf
Lengte: vr & m 9-10 mm
Lees meer
 
 

Grafiek en kaartje naar T.M.J .Peeters et al.
Vrouwtje: bovenkant scopa donker, onderkant vuilwit; 1e tergiet grotendeels glanzend zwart; fimbria geel; lengte 10 mm.
Mannetje: kopschilt geelachtig wit; achterranden segment roodachtig doorschijnend; 2e-5e sterniet met haarbandjes op het einde; lengte 9 mm.
Vliegperiode: half augustus - september.
Habitat: blauwgrasland.
Nesten: in de grond.
Bloembezoek: in Nederland blauwe knoop; elders in Europa duifkruid, beemdkroon.
Voorkomen in Nederland: duifkruidbij is waarschijnlijk in Nederland uitgestorven. Dit heeft vrijwel zeker drie oorzaken; sterke vermindering van blauwgraslanden en heischrale graslanden; isolatie van potentiële milieus en misschien het maaibeheer.
Koekoeksbijen: Nomada argeritata
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: De duifkruidbij deed haar naam weinig eer aan. Anders dan in het buitenland vloog de duifkruidbij bij ons vooral op blauwe knoop Succisa pratensis. Sinds de jaren zestig is deze eens vrij algemene soort uit Nederland verdwenen. Aan de herkenbaarheid heeft dit niet gelegen; het achterlijf van beide geslachten is grotendeels oranje-rood van kleur. De duifkruidbij vloog hoofdzakelijk op blauwgraslanden (Junco­ Molinion) en heischrale graslanden (Nardo-Galion). Mogelijk heeft te vroeg maaien haar parten gespeeld. Op enkele voormalige vliegplaatsen komt blauwe knoop nog steeds talrijk voor. Sporadisch is de duifkruidbij ook aangetroffen in droge schraalgraslanden met duifkruid Scabiosa columbaria en beemdkroon Knautia arvensis. De duifkruidbij vliegt tijdens de bloei van haar waardplanten in één generatie. Ze bezoekt uitsluitend Dipsacaceae, in ons land de reeds genoemde drie soorten. Haar koekoeksbij, Nomada argeritata, is ook uit ons land verdwenen. Een hervestiging valt niet te verwachten. In de ons omringende landen wordt de duifkruidbij vooralsnog alleen maar zeldzamer. (Bron onderstaande link nederlandsesoorten)
--
Oranje zandbij - Andrena marginata (vr) Terug
 
 
 
Oranje zandbij - Andrena marginata (Foto Jeremy Early http://tinyurl.com/cjbeffk) Terug