Valse rozenzandbij
Andrena helvola
Levendig gekleurde (vr) tot bruinachtig gekleurde (m) behaarde bijen
Lengte: vr & m 9-11 mm.
Vrij algemeen en zuidoosten van de lijn Assen-Cadzand
Drachtplanten: onder meer paardenbloem.
Koekoeksbijen: Nomada panzeri (Sierlijke wespbij)
Volledige tekst
Foto's
Vrouwtje
Vrouwtje
 
 
 
 
 
 
 
--
Vrouwtje: borststuk en de eerste 2 tergieten helder bruinachtig behaard; voorkant kop en de onderste helft van het borststuk wit behaard; scopa grotendeels wit; lengte 9 - 11mm. Lijkt heel veel op Andrena varians. verschillen in details volgen later.
Mannetje: kop en borststuk geel bruinachtig behaard; achterrand sternieten met dichte, witachtige haarbanden; lengte 9-11 mm.
Vliegperiode: apil - juni.
Habitat: bosranden, cultuurlandschap en stedelijke gebied.
Nesten: in zandige bodems.
Bloembezoek: onder meer op paardenbloem, meidoorn, sleedoorn, wegedoorn (Westrich, 1989; Peeters et al. 2012)
Voorkomen in Nederland: Vrij algemeen en zuidoosten van de lijn Assen-Cadzand.
Koekoeksbijen: Normada panzeri.
Beheer: valse rozenzandbij foerageert op zowel houtige als kruidachtige drachtplanten; ecologisch landschapsbeheer is daarom van toepassing.
 
Valse rozenzandbij - Andrena helvola Terug
 
Valse rozenzandbij - Andrena helvola (Fot Henk Wallays (http://tinyurl.com/7ptc4m9) Terug
 
Sierlijke wespbij - Nomada panzeri (vr) Hudìk) Terug